Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 12.10.2020 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 21ης συνεδρίασης του Σώματος για το 2020

Τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020, στις 19:00, πρόκειται να συνεδριάσουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.

Η ημερήσια διάταξη

  1. 17η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικ. έτους 2020.
  2. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Άρση επικινδυνότητας επικίνδυνων κτισμάτων έτους 2018».
  3. Γ΄ Κατανομή ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.
  4. Έγκριση όρων συμφωνητικών παραχώρησης Δημοτικών Σταδίων στην ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 1965.
  5. Έγκριση κοπής ακατάλληλων – επικίνδυνων δένδρων.
  6. Διαγραφή Άδειας Επαγγελματία Πωλητή Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου.
  7. Διαγραφή Άδειας Επαγγελματία Πωλητή Υπαίθριου Εμπορίου Λαϊκών Αγορών, καθώς και των θέσεων από τη Λαϊκή Αγορά της Καβάλας και των Κρηνίδων.
  8. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις μέσω Βοηθήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικον. έτους 2020 υπ. αριθμ 6.