Συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Δήμου Καβάλας 11.01.2021 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 1ης συνεδρίασης του Συμβουλίου για το 2021

Τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 πρόκειται να συνεδριάσουν δια περιφοράς, με τρόπο ψήφισης την αποστολή e-mail από τις 10:00 έως τις 12:00 [σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ και την εγκύκλιο 426/Α.Π. 77233/13-11-20 του ΥΠ.ΕΣ.] τα μέλη του Συμβουλίου Κοινότητας του Δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

  1. Έγκριση μελέτης προσωρινής και εργοταξιακής σήμανσης στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών του έργου Διαπλάτυνση τμήματος οδού Νυρεμβέργης στο ύψος του παλαιού Νοσοκομείου.
  2. Έγκριση επί του Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Καβάλας – Δημοτικής Ενότητας Καβάλας.