Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Καβάλας [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 2ης συνεδρίασης της Επιτροπής για το 2021

Τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021, στις 12:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, πρόκειται να συνεδριάσουν τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

  1. 1. Έγκριση ή μη για την αλλαγή αρίθμησης της οδού Πατρών.
  2. Χορήγηση άδειας εφαρμογής προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΗΠΟΥΠΟΛΗΣ» που υλοποιείται από την ανάδοχη εταιρεία ΜΕ.ΚΟΝ Α.Ε. για λογαριασμό της Δ.Ε.Υ.Α. Καβάλας.