Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 22.02.2021 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 4ης συνεδρίασης του Σώματος για το 2021

Τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021, στις 18:00, πρόκειται να συνεδριάσουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη [σύμφωνα με την ΠΝΠ άρθρο 10, παρ, 1 ΦΕΚ 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠΕΣ, την εγκύκλιο 426/Α.Π. 77233/13-11-20 του ΥΠΕΣ].

Η ημερήσια διάταξη

  1. 1. Έκδοση ψηφίσματος για το νέο εκλογικό νόμο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
  2. 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικ. έτους 2021.
  3. Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2020.
  4. Αποστολή απόφασης 12/2020 από 4/πρακτικό 27-4-2020 συνεδρίασης του τοπικού Συμβουλίου Κοινότητας Αμυγδαλεώνα, «Αίτημα για ανέγερση σχολικού κτιρίου Λυκείου στον Αμυγδαλεώνα».
  5. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων, Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων, μεταλλικών και ξύλινων κατασκευών Δ.Ε Φίλιππων έτους 2017».
  6. Μετατροπή δώδεκα (12) συμβάσεων καθαριστών/στριών σχολικών μονάδων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, από μερικής σε πλήρους απασχόλησης.
  7. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
  8. 1η κατανομή 2021 στις σχολικές επιτροπές.