Δήμος Καβάλας: Στόχος της Καβάλας η Γαλάζια Ανάπτυξη

Υποβλήθηκαν και εντάχθηκαν για χρηματοδότηση από το ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 5 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1.122.600 ευρώ

Η Καβάλα είναι μια πόλη με ένα πολύ μεγάλο παράκτιο μέτωπο, στο οποίο συνυπάρχουν, εκτός από το λιμάνι, παραλίες, αλιευτικές δραστηριότητες και πολλές επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης, προσφέροντας στην πόλη μας μια πληθώρα δυνατοτήτων που μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας.

Μία από τις βασικές λοιπόν στοχεύσεις της Διοίκησης ήταν η διαμόρφωση στρατηγικής για τη Γαλάζια Ανάπτυξη.

Μετά από πολύμηνες διαδικασίες σχεδιασμού, διαβουλεύσεων και ωρίμανσης δράσεων υποβλήθηκαν και εντάχθηκαν για χρηματοδότηση από το ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα 5 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 1.122.600€ περίπου.
Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από την Αναπτυξιακή Καβάλας και η λίστα των ενταγμένων Πράξεων είναι η εξής:

  1. Ανάπλαση τμήματος Χερσαίας Ζώνης Λιμένα «Απόστολος Παύλος» στη γωνία των οδών Εθνικής Αντίστασης και Αβέρωφ». Η συγκεκριμένη Πράξη θα υλοποιηθεί μέσω Προγραμματικής Σύμβασης με την ΟΛΚ ΑΕ.
  2. «Πρότυπο σύστημα έγκαιρης ενημέρωσης αλιέων και παρακολούθησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην παράκτια ζώνη του Δήμου Καβάλας».

Το έργο περιλαμβάνει:
Ομάδα 1: Προμήθεια εξοπλισμού των ωκεανογραφικών/μετεωρολογικών μετρητικών συστημάτων και εγκατάστασή τους.
Ομάδα 2: Ανάπτυξη διαδικτυακού συστήματος ενημέρωσης αλιέων και ευρύτερου κοινού για τις επικρατούσες ωκεανογραφικές/μετεωρολογικές συνθήκες και πιλοτική λειτουργία.
Ομάδα 3: Δράσεις Ευαισθητοποίησης

  1. «Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων».
  2. «Εξασφάλιση προσβασιμότητας Α.με.Α. στον χώρο του Φρουρίου Καβάλας (Ακρόπολη)», όπου δικαιούχος είναι η ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ και περιλαμβάνει:

«Υποέργο 1: Πρόσβαση κεντρικής εισόδου Φρουρίου μέσω αναβατορίου πλατφόρμας για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία», που αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση μίας επικλινούς αυτόματης πλατφόρμας σκάλας εξωτερικού τύπου.
«Υποέργο 2: Εργασίες διαμόρφωσης εσωτερικού περιβόλου και χώρου θεάτρου του Φρουρίου για την προσβασιμότητα ΑμεΑ» που αφορά παρεμβάσεις στους εσωτερικούς χώρους του φρουρίου.

  1. «Blue Cosmopolis», όπου δικαιούχος είναι η ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ και περιλαμβάνει τα κάτωθι δύο υποέργα:

«Υποέργο 1: Προμήθεια εξοπλισμού υποστήριξης εκδηλώσεων».
«Υποέργο 2: Διοργάνωση πολιτιστικών, τουριστικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων».
Η επιτυχία του όλου εγχειρήματος οφείλεται εν πολλοίς και στις συντονισμένες προσπάθειες, αλλά και στην αγαστή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών, καθώς υπήρχε συνεχής επικοινωνία των στελεχών της Αναπτυξιακής Εταιρείας με τα στελέχη και τις επιστημονικές ομάδες του Δήμου και της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ, με στόχο την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος προς όφελος των κατοίκων, των αλιέων και των επισκεπτών της περιοχής.
Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει και στην επί της ουσίας συνεργασία του Δήμου με την ΟΛΚ ΑΕ για δεύτερη συνεχόμενη φορά, μετά την επιτυχημένη συνεργασία για χρηματοδότηση Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού κεντρικού τμήματος της πόλης.
Η συγκεκριμένη συνεργασία επισφραγίστηκε μέσω Προγραμματικής Σύμβασης των δύο μερών για την υλοποίηση της ανάπλασης μέρους του θαλασσίου μετώπου της πόλης.