Δήμος Καβάλας: 7η Περιφερειακή συνάντησης φορέων του έργου «Cherish»

Το έργο αφορά στη δημιουργία ευκαιριών περιφερειακής ανάπτυξης, μέσω της προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς των αλιευτικών κοινοτήτων στην Ευρώπη

Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (09/03), μέσω διαδικτύου, καθώς και με φυσική παρουσία για όσους δεν είχαν πρόσβαση σε ψηφιακά μέσα, η 7η Περιφερειακή συνάντηση εργασίας εμπλεκόμενων φορέων στο πλαίσιο του έργου “CHERISH”, το οποίο αφορά στη δημιουργία ευκαιριών περιφερειακής ανάπτυξης, μέσω της προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς των αλιευτικών κοινοτήτων στην Ευρώπη. Αντικείμενο της συνάντησης εργασίας ήταν η ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο του έργου.

Η συνάντηση ξεκίνησε με σύντομο χαιρετισμό από τον Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού και Ψηφιακών Υπηρεσιών, Γ. Μιχαηλίδη και συνέχισε με την παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε από Υπεύθυνη του Έργου Ιώ Χατζηβαρύτη. Έπειτα παρουσιάστηκε η έρευνα πεδίου, που διεξάγεται από την Ε. Μπόσκου, Ιστορικό – Εθνολόγο και Υπάλληλο του Δήμου Καβάλας, με τίτλο «Παραδοσιακή οικολογική γνώση και στοιχεία της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς των αλιευτικών κοινοτήτων των λιμνοθαλασσών Δέλτα Νέστου» και έκλεισε με την παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης για την προώθηση και ανάδειξη της αλιευτικής πολιτιστικής κληρονομιάς της ΑΜΘ από τον Ι. Τσουκαλίδη, εξωτερικό συνεργάτη του έργου.

Το εν λόγω σχέδιο αποτελείται από δύο επιλεγμένες δράσεις, αυτές της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και επιδότησης των νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, και της προώθησης του αλιευτικού προϊόντος, μέσω συμπληρωματικού εισοδήματος στις κοινότητες.

Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες προχώρησαν σε συμπληρωμάτικες προτάσεις για την περιοχή, ανέφεραν επικείμενα προγράμματα σε εξέλιξη και σχέδια που αφορούν στον τομέα, ενώ συμφώνησαν για τα επόμενα βήματα προς την οριστικοποίηση του Σχεδίου Δράσης, τα οποία αφορούν στην ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου και της Περιφέρειας ΑΜ-Θ.

Κάποια από τα σημαντικότερα συμπεράσματα της συνάντησης αφορούν την αναγκαιότητα επιδότησης αλιευτικού επαγγέλματος από την Περιφέρεια, όπως υπογράμμισαν οι εκπρόσωποι των αλιέων που παρευρέθηκαν στη συνάντηση, ενώ η εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου, κα Μαυρομμάτη, ανέδειξε τόσο τη σημαντικότητα της δημιουργίας συνεργειών, μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερόμενων φορέων, όσο και της έμφασης στη συνεχιζόμενη υποστήριξη των νέων επαγγελματιών, μέσω της ενδυνάμωσης των δεξιοτήτων τους.

Παράλληλα, εκπρόσωποι ερευνητικών ινστιτούτων για την αλιεία, κκ Κουτράκης, Μυλωνά και Τσαντηρόπουλος, ανέφεραν ότι το CHERISH αποτελεί εξέχουσα ευκαιρία για την ανάδειξη της αλιείας ως πολιτιστικού αγαθού, ενώ συμφώνησαν τόσο για την αναγκαιότητα συνεργασιών ώστε να καλλιεργηθεί η αίσθηση της αλιευτικής παράδοσης μέσω εξιστορήσεων, όσο και για την αποτελεσματικότερη προώθηση και διαχείριση του αλιευτικού προϊόντος.

Συμπληρωματικά, η κα Βύζικα, ως εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Κοινωνικών Κινημάτων & Ιστορίας Καπνού (ΙΚΚΙΚ), δήλωσε ότι η συνεργασία είναι ευπρόσδεκτη τόσο στο εκπαιδευτικό κομμάτι, όσο και σε αυτό της ανάπτυξης ικανοτήτων.

Σημαντική ήταν η παρέμβαση του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Αλιευτικής Πολιτικής Α. Καραγιώργη, ο οποίος, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι η Περιφέρειά μας έχει τη μοναδική Aντιπεριφέρεια στη χώρα για την προώθηση της αλιευτικής πολιτικής, καθώς σε αυτή παράγεται το 30% του ελληνικού αλιευτικού προϊόντος, ενώ σημείωσε ότι έχουν δρομολογηθεί τεχνικά έργα υποδομών και δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης Κ. Σιμιτσής σημείωσε τη σημαντικότητα του αποχαρακτηρισμού της χερσαίας ζώνης και την παραχώρηση της στον Δήμο Καβάλας, ενώ ενημέρωσε για την παραλαβή μελέτης η οποία συντάχθηκε από το σωματείο Διάζωμα δωρεάν και αφορά στον σχεδιασμό προγράμματος ανάδειξης μνημείων του πολιτισμού κατά μήκος της Εγνατίας Οδού.

Συνέχισε αναφέροντας την επικείμενη σύσταση ενός αυτοδιοίκητου cluster, το οποίο θα χρηματοδοτείται από την περιφέρεια και θα μπορεί, μεταξύ άλλων, να αναδεικνύει την παράδοση, τα φυσικά μνημεία και τα προϊόντα της περιοχής.

Τέλος, ανεξαιρέτως, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς συμφώνησαν ότι όλες οι δράσεις μπορούν να υλοποιηθούν παράλληλα και συμπληρωματικά των δράσεων του CHERISH, ενώ αναγνώρισαν την αναγκαιότητα των συνεργασιών, της ανταλλαγής διαθέσιμων στοιχείων αλλά και την σημαντικότητα επαρκούς και συνεχούς προώθησης των αλιευτικών προϊόντων της περιοχής.