Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 10.06.2021 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 13ης συνεδρίασης του Σώματος για το 2021

Την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021, στις 19:00, πρόκειται να συνεδριάσουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη [σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ, την εγκύκλιο 426/Α.Π. 77233/13-11-20 του ΥΠ.ΕΣ.,].

Η ημερήσια διάταξη

1. 9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2021.
2. 4η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Καβάλας έτους 2021.
3. 5η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Καβάλας έτους 2021.
4. Έγκριση ή μη ανανέωσης άδειας προσωρινού αποκλεισμού κοινοχρήστου χώρου – οδοστρώματος επί της οδού Μητροπόλεως για λειτουργία προσωρινού βοηθητικού εργοταξίου.
5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία στη Δ.Ε. Φιλίππων».
6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή περίφραξης παιδόπολης».
7. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας (οριακή προθεσμία) περαίωσης του έργου: «Συντηρήσεις Σχολικών κτιρίων Δήμου Καβάλας έτους 2019».
8. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας (οριακή προθεσμία) περαίωσης του έργου: «Κατασκευές – επεκτάσεις δικτύων άρδευσης 2020».
9. Έγκριση ερυθράς στον οικισμό Ν. Καρβάλης του Δήμου Καβάλας.
10. Αναγνώριση ως οδού προ του 1923 της παρόδου της οδού Ευριπίδου στην Καβάλα.
11. Μετατροπή εισφοράς χρήματος σε γη, όσον αφορά στις αρχικές ιδιοκτησίες 0101368, 0101306 και 0101307 και τελικά αποδιδόμενα οικόπεδα το 01 στο Γ637, το 02 και 03 στο Γ1020 στο Περιγιάλι Καβάλας.
12. Έγκριση της 4/2021 απόφασης της ΔΕΠ, σχετικά με τη παραχώρηση σχολικών χώρων για τη διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας.
13. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης (αναψυκτήριο) στο Περιγιάλι Καβάλας.
14. Καθορισμός της θέσης άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Παληό Καβάλας (κοινόχρηστος χώρος – Πάρκο) για την τοποθέτηση κινητής καντίνας – Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για την τοποθέτηση καντίνας στο Παληό Καβάλας.
15. Παράταση της σύμβασης εκμίσθωσης του αριθμό 516 τεμ. Ο.Τ.53 στη Νέα Καρβάλη.
16. Λύση του συμφωνητικού μίσθωσης της αίθουσας δεξιώσεων των Δημοτικών Κοιμητηρίων Καβάλας.
17. Λύση του συμφωνητικού μίσθωσης του κυλικείου στο Αθλητικό Κέντρο Καλαμίτσας.
18. Αποδοχή αίτησης παραίτησης της κας. Ιωσηφίδου Αναστασίας από τακτικό μέλος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Καβάλας και αντικατάστασής της.
19. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις μέσω Βοηθήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικον. έτους 2021 υπ. αριθ. 7.
20. 2η Κατανομή 2021 στις σχολικές επιτροπές.
21. Μεταβίβαση Άδειας Παραγωγού Πωλητή Λαϊκών Αγορών.
22. Μετατροπή Άδειας Παραγωγού Πωλητή Υπαίθριου Εμπορίου από Πλανόδιο σε Στάσιμο.
23. Μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών στη σύζυγο.
24. Διαγραφή Άδειας Επαγγελματία Πωλητή Υπαίθριου Εμπορίου Λαϊκών Αγορών και Θέσεων από την Λαϊκή Αγορά των Κρηνίδων.