Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 26.07.2021 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 19ης συνεδρίασης των Σώματος για το 2021

Τη Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021, στις 19:00, πρόκειται να συνεδριάσουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη [σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ, την εγκύκλιο 426/Α.Π. 77233/13-11-20 του ΥΠ.ΕΣ.].

Η ημερήσια διάταξη

1. Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού B΄ τριμήνου 2021.
2. 11η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2021.
3. Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 76/2021 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη- Προσχολική Αγωγή Καβάλας» του Δήμου Καβάλας, με θέμα: «Σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατ’ εφαρμογή δικαστικής Απόφασης».
4. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη του Δήμου Καβάλας».
5. Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντηρήσεις Σχολικών κτιρίων Δήμου Καβάλας έτους 2019».
6. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευές – Επεκτάσεις δικτύων άρδευσης 2020.
7. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντηρήσεις αρδευτικών δικτύων και λειτουργία και ανακατασκευή αντλιοστασίων άρδευσης έτους 2020».
8. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Άρση επικινδυνότητας επικίνδυνων κτισμάτων έτους 2019».
9. Χορήγηση 3ης παράτασης εργασιών περαίωσης του έργου «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη του Δήμου Καβάλας».
10. Έγκριση Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για την ρύθμιση της κυκλοφορίας και την αναγκαία οδική σήμανση των οδών Αβέρωφ και Κασσάνδρου, στην περιοχή γύρωθεν της πλατείας Καπνεργάτη στο πλαίσιο διεξαγωγής εκδηλώσεων και δράσεων του Φεστιβάλ COSMOPOLIS 2021 του Δήμου Καβάλας.
11. Έγκριση Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για την ρύθμιση της κυκλοφορίας και την αναγκαία οδική σήμανση των οδών Θ. Πουλίδου, Μεχμέτ Αλή & Γραβιάς, στην συνοικία της ΠΑΝΑΓΙΑΣ στο πλαίσιο διεξαγωγής των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ COSMOPOLIS 2021 του Δήμου Καβάλας.
12. Έγκριση ή μη σχετικά με την παραχώρηση Κοινόχρηστου χώρου για την εκδήλωση του Φεστιβάλ Cosmopolis 2021 και την τοποθέτηση προσωρινής κατασκευής (Μπρίκι).
13. Έγκριση ή μη σχετικά με την παραχώρηση Κοινόχρηστων χώρων για την εκδήλωση του Φεστιβάλ Cosmopolis 2021 και την τοποθέτηση προσωρινών κατασκευών στην οδό Θ. Πουλίδου και στην Πλατεία Μ. Αλή.
14. Έγκριση ή μη σχετικά με την παραχώρηση Κοινόχρηστων χώρων για την εκδήλωση του Φεστιβάλ Cosmopolis 2021 και την τοποθέτηση προσωρινών κατασκευών στον Δημοτικό Κήπο Καβάλας.
15. Άδεια τοποθέτησης λυόμενων και προσωρινών κατασκευών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού Δοϊράνης στη Δημοτική Κοινότητα Καβάλας με την επωνυμία ΄΄Το Στέκι της Νένας΄΄ ιδιοκτησίας Ρήγα Παρθένας.
16. Απαλλαγή από δημοτικά τέλη, τέλος ακίνητης περιουσίας και φόρους για την ηλεκτρική παροχή με αριθμό 8-88800177-01 της Δομής Προσωρινής Υποδοχής Πολιτών Τρίτων Χωρών ή αν ιθαγενών στην Καβάλα.
17. Άρση Απαλλαγής εκ του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού επιχειρήσεων που επλήγησαν από τα έκτακτα μέτρα αποτροπής της διασποράς της νόσου Covid-19 που επέβαλλε η πολιτεία, από 6-11-2020 και για όσο διαρκούν τα έκτακτα μέτρα και των επιχειρήσεων που αποδεδειγμένα δεν έχουν λειτουργήσει κατά το χρονικό διάστημα από 01-06-2020 έως και 31-12-2020.
18. Παράταση της σύμβασης εκμίσθωσης του αριθμό 516 τεμ. Ο.Τ.53 στη Νέα Καρβάλη.
19. Εκμίσθωση της αίθουσας δεξιώσεων των Δημοτικών Κοιμητηρίων Καβάλας.
20. Εκμίσθωση του κυλικείου στο Αθλητικό Κέντρο Καλαμίτσας.
21. Έγκριση ή μη 9ης παράτασης της δωρεάν παραχώρησης χρήσης οικίας επί της οδού παρ. Ερμιόνης 25 στην Παναγία Καβάλας.
22. Εκμίσθωση του δημοτικού σταδίου «Ανθή Καραγιάννη» για καλλιτεχνικούς σκοπούς.
23. Τροποποίηση του συμφωνητικού εκμίσθωσης του δημοτικού καταστήματος επί της οδού Ομονοίας 97Β.
24. Τροποποίηση εν μέρει της υπ’ αριθμ. 246/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.