Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 16 Mwatt από τον Δήμο Καβάλας

Ιδρύεται η πρώτη Ενεργειακή κοινότητα στην Περιφέρεια ΑΜΘ που θα έχει ως στόχο να βελτιώσει την ενεργειακή κατάσταση του Δήμου, να εξοικονομήσει χρήματα και να συμβάλλει στην προστασία του Περιβάλλοντος

Ο Δήμος Καβάλας θα προχωρήσει στην ίδρυση της πρώτης Ενεργειακής κοινότητας στην περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με την επωνυμία «Ενεργειακή Κοινότητα Καβάλας ΣΥΝ.Π.Ε.», με σκοπό να παρέμβει στη βελτίωση της ενεργειακής κατάστασης του Δήμου, να εξοικονομήσει χρηματικούς πόρους, να ενισχύσει τις δράσεις στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής και να συμβάλλει στην προστασία του Περιβάλλοντος.
Πρόκειται για την κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 16 Mwatt.
Με τη λειτουργία της ενεργειακής κοινότητας θα μειωθεί αισθητά και το συνολικό ποσό που διαθέτει ο Δήμος Καβάλας και τα νομικά του πρόσωπα, για αποπληρωμή των λογαριασμών ρεύματος.

Πιο συγκεκριμένα:
▪ Δήμος Καβάλας – Από 1.600.000€ στις 600.000€
▪ ΔΕΥΑΚ – Από 1.800.000€ σε 600.000€
▪ Πρωτοβάθμια – Από 60.000€ σε 15.000€
▪ Δευτεροβάθμια από 200.000€ σε 40.000€
▪ Δημωφέλεια από 57.000€ σε 17.000€
▪ Νομικό πρόσωπο από 100.000€ σε 30.000€.

Με τον Νόμο 4513/2018 για τις Ενεργειακές Κοινότητες, δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες, τους τοπικούς φορείς (δήμοι και οι περιφέρειες) και σε μικρές και μεσαίες τοπικές επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στην ενεργειακή μετάβαση και τον ενεργειακό σχεδιασμό, μέσω της άμεσης ενεργής εμπλοκής τους σε ενεργειακά εγχειρήματα, με προτεραιότητα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

▪ Με αυτό τον τρόπο, οι πολίτες και οι υπόλοιποι τοπικοί φορείς αποκτούν διττό ρόλο ως καταναλωτές και ως παραγωγοί ενέργειας.

Η «Ενεργειακή Κοινότητα Καβάλας Συν.Πε», θα είναι «αστικός συνεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού», μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και θα αποσκοπεί:
▪ στην προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα,
▪ την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας,
▪ την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας, καθώς και
▪ τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσω της δραστηριοποίησης στους τομείς:
▪ των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ),
▪ της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ),
▪ της ορθολογικής χρήσης ενέργειας,
▪ της ενεργειακής αποδοτικότητας, των βιώσιμων μεταφορών,
▪ της διαχείρισης της ζήτησης
▪ και της παραγωγής, διανομής και προμήθειας ενέργειας.

Στην αρχική σύνθεση θα μετέχουν:

  1. Ο Δήμος Καβάλας (με ποσοστό συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο 40%),
  2. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καβάλας (ΔΕΥΑΚ) (με ποσοστό συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο 20%) ,
  3. Η Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη & Προσχολική Αγωγή (ΝΠΔΔ) (με ποσοστό συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο 10%) ,
  4. Η «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ»» (με ποσοστό συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο 10%),
  5. Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας (με ποσοστό συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο 10%) και
  6. Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας (με ποσοστό συμμετοχής στο συνεταιριστικό κεφάλαιο 10%).

Το αρχικό κεφάλαιο της ενεργειακής κοινότητας θα ανέρχεται στα 50.000 €, το οποίο αποτελείται από πεντακόσιες (500) συνεταιριστικές μερίδες αξίας 100 € η κάθε μία.

Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή της «Ενεργειακής Κοινότητας Καβάλας Συν.Πε.» αποτελείται από τους:

  1. Ιωάννη Ιακωβίδη, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού, με αναπληρωτή τον Ηλία Τσαγκαλίδη, διπλωματούχο Μηχανικό Παραγωγής και Διοίκησης,
  2. Γεώργιο Μιχαηλίδη, Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης, Προγραμματισμού, Ψηφιακών Υπηρεσιών και Νεολαίας, με αναπληρωτή την Δέσποινα Τσιπουρίδου, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, και
  3. Θεόδωρο Παπαδόπουλο, Αντιδήμαρχο Πρωτογενούς Τομέα και Κοινοτήτων, με αναπληρώτρια την Φιλία Βαρελίδου, Πολιτικό Μηχανικό.