Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 15.11.2021 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 32ης συνεδρίασης του Σώματος για το 2021

Τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021, στις 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου πρόκειται να συνεδριάσουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

Η συνεδρίαση θα είναι μεικτή (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) σύμφωνα με την Εγκύκλιο 643/24.09.2021, Α.Π. 69472/24.09.2021, Α.Δ.Α. ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5, του του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η ημερήσια διάταξη

1. 19η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2021.
2. Αποτίμηση και απόδοση σε χρήμα, των ατομικών μέσων προστασίας εργαζομένων του Δήμου Καβάλας ετών 2019, 2020 και 2021 (έως 24-2-2021).
3. 9η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Καβάλας έτους 2021.
4. Άδεια τοποθέτησης λυόμενων και προσωρινών κατασκευών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού Βενιζέλου 24 στη Δημοτική Κοινότητα Καβάλας ιδιοκτησίας Εμινίδη Οδυσσέα.
5. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: «Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δήμου Καβάλας έτους 2020-2021».
6. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτιώσεις Οριζόντιας και Κατακόρυφης Σήμανσης Δήμου Καβάλας έτους 2019».
7. Χορήγηση άρσης διαλυτικής αίρεσης για το οικόπεδο 05Ν του Ο.Τ. 169 στον συνοικισμό Αμυγδαλεώνα.
8. Έγκριση μελέτης προσωρινής και εργοταξιακής σήμανσης στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Βελτιώσεις Οριζόντιας & Κατακόρυφης Σήμανσης Δήμου Καβάλας έτους 2020-2021».
9. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις στο δασάκι των Πεντακοσίων».
10. Έγκριση Χειμερινών Δρομολογίων ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ με ισχύ από 15.10.2021 έως 15.06.2022.
11. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Άρση επικινδυνότητας επικίνδυνων κτισμάτων έτους 2019».
12. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευές–επεκτάσεις δικτύων άρδευσης έτους 2020».
13. Τοποθέτηση περίφραξης και διαγράμμισης επί του δαπέδου της διάταξης των χώρων στάθμευσης στον υπαίθριο χώρο στάθμευσης ΔΑΜΙΑΝΟΥ – ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ.
14. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στα οικοδομικά τετράγωνα Γ.73 και Γ.80 στη περιοχή της ΔΕΠΟΣ στη Καβάλα.
15. Επανεπιβολή ή μη αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης επί των οδών Σολωμού, Δημοσθένους και Μενάνδρου στην Καβάλα.
16. Έγκριση τοποθέτησης ορειχάλκινης σύνθεσης πολύτεκνης μητέρας, με τα τέσσερα παιδιά της.
17. Έγκριση Συμμετοχικού και Ολοκληρωμένου Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για την προστασία και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των αλιευτικών κοινοτήτων της ΑΜΘ στο πλαίσιο του έργου «CHERISH – Creating opportunities for regional growth through promoting Cultural HERitage of fISHing Communities in Europe- Δημιουργώντας ευκαιρίες περιφερειακής ανάπτυξης μέσω της προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς των αλιευτικών κοινοτήτων στην Ευρώπη» του Προγράμματος ΙΝΤΕRREG EUROPE.
18. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου για την οικονομική διαχείριση του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «BSB 757 CREA- CENTERS» του προγράμματος Joint Operational Programme Black Sea Basin 2010-2020.
19. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις μέσω Βοηθήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικον. έτους 2021 υπ. αριθ. 13.
20. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καβάλας με τον αναπληρωτή του προκειμένου να συμμετέχουν στη συγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής σε θέματα ανέλκυσης – απομάκρυνσης – εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, για το έτος 2022.
21. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καβάλας με τον αναπληρωτή του προκειμένου να συμμετέχουν στη συγκρότηση Επιτροπής για τη αξιολόγηση-χορήγηση-ανανέωση αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, για το έτος 2022.
22. Μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών λόγω θανάτου.
23. Χορήγηση Άδειας Παραγωγού Πωλητή Υπαίθριου Εμπορίου Λαϊκών Αγορών.