Δήμος Καβάλας: 1,3 εκ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος Περιγιαλίου

Το έργο αφορά το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων, έκτασης 10.640 τ.μ., το οποίο στεγάζει το 1ο ΕΠΑΛ, το 2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ, το Εσπερινό Γυμνάσιο, το Εργαστηριακό Κέντρο και το Δημόσιο ΙΕΚ

Ο Δήμαρχος Καβάλας, Θόδωρος Μουριάδης, και ο εκπρόσωπος της εταιρίας «Ευφροσυνίδης ΑΤΕ», Βασίλης Ευφροσυνίδης, υπέγραψαν το μεσημέρι της Τετάρτης 9 Ιουνίου 2022 τη Σύμβαση του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικού Συγκροτήματος Περιγιαλίου Δήμου Καβάλας».

Το εν λόγω έργο, με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωνσταντίνου Σκρέκα, εντάχθηκε τον Ιούλιο του 2021 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «GR-Energy 2014-2021».

Συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του συνόλου των κτιριακών εγκαταστάσεων του συγκροτήματος Περιγιαλίου σε έκταση 10.640 τ.μ., που στεγάζει το 1ο ΕΠΑΛ, το 2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ, το Εσπερινό Γυμνάσιο, το Εργαστηριακό Κέντρο και το Δημόσιο ΙΕΚ.

Αποτελείται από 3 υποέργα:

1ο υποέργο: Περιλαμβάνει παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης του Σχολικού Συγκροτήματος, οι οποίες αφορούν:

  1. στην ενίσχυση της θερμικής συμπεριφοράς του εξωτερικού κελύφους των κτηρίων,
  2. την αντικατάσταση επιλεγμένων κουφωμάτων και υαλοπινάκων,
  3. την αναβάθμιση και τη διαχείριση του συστήματος θέρμανσης-ψύξης και μηχανικού αερισμού, σε συνδυασμό με κλειστό κύκλωμα γεωθερμίας (σε βάθος 2 μ. εμβαδού 960 τ.μ.),
  4. την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος,
  5. την αντικατάσταση φωτιστικών με νέου τύπου LED, και
  6. την αντικατάσταση του εξοπλισμού μετρήσεων και παρακολούθησης της ενεργειακής κατανάλωσης.

2ο υποέργο: Περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και δημοσιότητας με την ανάπτυξη λεπτομερούς Σχεδίου Δημοσιότητας, και τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων δημοσιότητας για την προσέλκυση ενδιαφερόμενων μερών σε δράσεις του Έργου.

3ο υποέργο: Περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης ex post.
– Προϋπολογισμός: 1.299.638 ευρώ
– Χρόνος περαίωσης: 30 Δεκεμβρίου 2024