ΣΒΑΑ Καβάλας: Ξεκίνησαν τα Προγράμματα Κατάρτισης Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων

Ποιες θεματικές ενότητες υλοποιούνται-Στόχος η ένταξη ή επανένταξη των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας

Τα Προγράμματα Κατάρτισης Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων σε ειδικότητες του τομέα Τουρισμού-Πολιτισμού έχουν ήδη ξεκινήσει στον Δήμο Καβάλας, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Καβάλας.

Πιο συγκεκριμένα, από τις 12 Ιανουαρίου 2023, οι θεματικές ενότητες που υλοποιούνται είναι:

  • Τεχνικές κεραμικής και αγγειοπλαστικής
  • Τεχνικές μεταποίησης και επεξεργασίας ξύλου
  • Επεξεργασία και δεματοποίηση καπνού
  • Γραφιστικές Τέχνες
  • Ψηφιακό μάρκετινγκ και διάθεση τοπικών προϊόντων μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης
  • Εστιατορική τέχνη

Το έργο αυτό, που υλοποιείται στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ του Δήμου Καβάλας, αφορά στην παροχή στοχευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης σε ευάλωτους κοινωνικά ωφελούμενους του Δήμου Καβάλας, με σκοπό την ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.