Δήμος Καβάλας: 2 εκ. ευρώ για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας

Το ποσό εγκρίθηκε από το Πρόγραμμα Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και αφορά έργα σε διάφορα σημεία του Δήμου καθώς και προμήθεια κεντρικού συστήματος ελέγχου φωτεινής σηματοδότησης και διαχείρισης κυκλοφορίας

Ο Δήμος Καβάλας εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με έργο συνολικού ύψους 2 εκ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει:

  1. Βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε επικίνδυνα σημεία του Δήμου και συγκεκριμένα:

– Κατασκευή κόμβου επί της επαρχιακής οδού Αμυγδαλεώνα – Σταυρούπολης, στο ύψος του οικισμού του Νέου Ζυγού,
– Βελτίωση της οδικής ασφάλειας εντός του οικισμού του Ζυγού,
– Βελτίωση της οδικής ασφάλειας στη συμβολή των οδών Ομονοίας-Κουντουριώτου και Κουντουριώτου-Ερυθρού Σταυρού, και
– Επανασχεδιασμό του κόμβου στην συμβολή της οδού Κουντουριώτου με την οδό Ερυθρού Σταυρού.

  1.   Προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικού συστήματος ελέγχου φωτεινής σηματοδότησης και διαχείρισης κυκλοφορίας.

Η προμήθεια περιλαμβάνει την εγκατάσταση αφενός ενός συστήματος κεντρικής λειτουργίας των συστημάτων ελέγχου κυκλοφορίας, που θα επιτρέπει την εφαρμογή ολοκληρωμένης στρατηγικής διαχείρισης της κυκλοφορίας, και αφετέρου ενός συστήματος πληροφόρησης των μετακινούμενων μέσω καινοτόμων υπηρεσιών Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών, που θα βελτιώνει την ασφάλεια της κυκλοφορίας.

Αναλυτικά, προβλέπονται τα παρακάτω:
– Εγκατάσταση ενός συστήματος Ελέγχου της Φωτεινής Σηματοδότησης,
– Εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας,
– Ανάπτυξη Κυκλοφοριακού Μοντέλου,
– Εφαρμογή σεναρίων διαχείρισης κυκλοφορίας,
– Βελτιστοποίηση των προγραμμάτων,
– Εφαρμογή συστημάτων πληροφόρησης των μετακινούμενων μέσω καινοτόμων υπηρεσιών Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών, και
– Τοποθέτηση συσκευών αφής πεζών για ΑμΕΑ.
Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, η διοίκηση του Δήμου Καβάλας θα προχωρήσει στην έναρξη υλοποίησης του έργου με την δημοπράτησή του.