Δήμος Καβάλας: Και επίσημα… τίτλοι τέλους για τη ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ

Με την επικυρωμένη, πλέον, απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών κλείνει ο κύκλος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρηση της Καβάλας

Την αυτοδίκαιη κατάργηση πάνω από 500 Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και Κοινωφελών Επιχειρήσεων των Δήμων προβλέπει ο νόμος 5056 του 2023 του Υπουργείου Εσωτερικών, με τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση της Καβάλας ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ να μη συγκαταλέγεται στην «Εξαίρεση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) α’ βαθμού, από την αυτοδίκαιη κατάργηση/ λύση των άρθρων 27 και 29 του ν. 5056/2023 (Α’ 163)», καθώς δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, μια απόφαση η οποία τις επόμενες μέρες θα δημοσιευθεί και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εξαιρείται από τον νόμο το ΔΗΠΕΘΕ, το οποίο παραμένεις ως έχει, ενώ στην «αγκαλιά» του Δήμου περνάνε τα ΚΑΠΗ και οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί, κάτι που όπως είπε και ο κ. Μουριάδης, δε θα επηρεάσει τη λειτουργία τους.

Υπενθυμίζεται ότι το προσωπικό των καταργούμενων φορέων μεταφέρεται στον Δήμο και παρέχει τις υπηρεσίες του με την ίδια σχέση εργασίας ή έμμισθης εντολής. Το μόνιμο προσωπικό κατατάσσεται σε αντίστοιχες με τα προσόντα του οργανικές θέσεις ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα, το δε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατατάσσεται σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου/ειδικότητας, οι οποίες συστήνονται στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου και καταργούνται κατά την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου.

Προβλέπεται επίσης ότι από την 30η Ιουνίου 2024 παύει η λειτουργία των περισσότερων από 600 Σχολικών Επιτροπών και των Δημοτικών Επιτροπών και οι αρμοδιότητες τους μεταφέρονται στους οικείους Δήμους.

Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των καταργούμενων Νομικών Προσώπων οι Δήμοι μπορούν να συστήσουν επιτροπές, ενώ για θέματα των Σχολικών Επιτροπών θα πρέπει να συσταθούν υποχρεωτικά έως δύο επιτροπές, στις οποίες μετέχει τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος σχολικών μονάδων ή συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του οικείου Δήμου.

Για κάθε ένα Νομικό Πρόσωπο που καταργείται αυξάνεται ο αριθμός των αντιδημάρχων κατά έναν, εφόσον ο μέσος όρος του προϋπολογισμού του καταργούμενου Νομικού Προσώπου των πέντε τελευταίων ετών είναι μεγαλύτερος του ενός εκατομμυρίου ευρώ.