ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ: Απολογιστικό συνέδριο για τον Άυλο Πόρο. Στο επίκεντρο του έργου η εκπαιδευτική κοινότητα

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ισόγειο της Μεγάλης Λέσχης Καβάλας

Μ Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ πραγματοποιεί απολογιστικό συνέδριο-τελετή λήξης στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 της Πράξης «Διαθεματική προσέγγιση της ιστορίας της Εγνατίας οδού, της Καβάλας και της ευρύτερης περιοχής-Άυλος Πόρος» την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023 στις 19:00, στο ισόγειο της Μεγάλης Λέσχης.

Κύριος στόχος της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, ήταν η ευαισθητοποίηση και η εξοικείωση των μαθητών και μαθητριών σε θέματα προστασίας και διαφύλαξης της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομίας, καθώς και η ενίσχυση των δεσμών των μαθητών με την ιστορία του τόπου τους.

Παράλληλα, το έργο στοχεύει στη δημιουργία προϋποθέσεων για την υποστήριξη μελλοντικών εκπαιδευτικών δράσεων και στην ενσωμάτωση πολιτιστικών στοιχείων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Για τη ρευστοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η Τοπική Αυτοδιοίκηση με τη δημιουργία υποδομής για την παραγωγή του πολιτισμικού προϊόντος και την ισόρροπη κατανομή της στο πλαίσιο της κοινότητας-πόλης και κυρίως με τη μέριμνα για την αναβάθμιση του μορφωτικού, αλλά και γενικότερα πολιτιστικού επιπέδου των πολιτών κάθε ηλικίας, έναν ρόλο με τον οποίο επιφορτίζεται, πλέον, ο Δήμος, στην «αγκαλιά» του οποίου περνάνε, πλέον, οι Κοινωφελείς Επιχειρήσεις και τα Νομικά Πρόσωπα.