Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 08.12.2023 [όλα τα θέματα]

Ξανά προς συζήτηση το θέμα του παγοδρομίου στην κεντρική πλατεία της πόλης-Διαβάστε αναλυτικά τα 15 θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Σώματος

Την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023 στις 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου, πρόκειται να συνεδριάσουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας. Η συνεδρίαση θα είναι «μεικτή» [δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη].

Όλα τα θέματα θεωρούνται επείγοντα διότι:

 • αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας
 • σχετίζονται με συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

Ημερήσια διάταξη

 1. Έγκριση της υπ΄αριθ. 67/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας)» με θέμα: «Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης 2024, εισηγητικής έκθεσης του Δ.Σ. της επιχείρησης 2024 και του προϋπολογισμού οικ. έτους 2024
 2. Παραχώρηση και εκμίσθωση με απευθείας συμφωνία δημοτικού χώρου, για τοποθέτηση παγοδρομίου, στο κάτω μέρος της κεντρικής Πλατείας Ελευθερίας στο πλαίσιο της διοργάνωσης των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων για το έτος 2023
 3. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024
 4. Έγκριση του πρακτικού της 126ης συνεδρίασης της Επιτροπής Κυκλοφορίας και Προσβασιμότητας του Δήμου Καβάλας
 5. Έγκριση μελέτης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε επικίνδυνα σημεία του Δήμου Καβάλας»
 6. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών για την τοποθέτηση προστατευτικής περίφραξης και σήμανσης σε επικίνδυνο κτίσμα επί της οδού Ελληνικής Δημοκρατίας 8, Καβάλα
 7. Χορήγηση άδειας προσωρινής κατάληψης κοινοχρήστου χώρου (πεζοδρομίου και τμήματος του οδοστρώματος) επί της οδού Σαππαίων 19, Καβάλα
 8. Προσκύρωση-τακτοποίηση οικοπέδων στην οδό Κλεισούρας στην περιοχή της Αγ. Παρασκευής στη Καβάλα
 9. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή οδών Κύπρου και τμήματος Εθνάρχου Μακαρίου»
 10. Έγκριση της με αριθμό 76/2023 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Ωδείο Καβάλας» του Δήμου Καβάλας με θέμα: «2η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023»
 11. Προσχώρηση στους όρους και τις συμφωνίες της τροποποιημένης Σύμβασης Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account) για το Πρόγραμμα Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό Δίκτυο (Sub. 2-16631)
 12. Κάλυψη δαπάνης ταφής θανούντος
 13. Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το σχ. Έτος 2024-2025
 14. Διατήρηση ή μη κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται επί του Βορειοανατολικού πεζοδρομίου της συμβολής των οδών Δαγκλή και Ερυθρού Σταυρού στην Καβάλα σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93Α΄ 14-4-2014)
 15. Ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών/υπηρεσιών

Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδονται ζωντανά μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση της ιστοσελίδας του Δήμου Καβάλας εδώ και μέσω facebook εδώ.