Δήμος Καβάλας/ΑΣΕΠ: 43 προσλήψεις εργαζομένων με σύμβαση ορισμένου χρόνου

Διαβάστε τις ειδικότητες που ζητούνται καθώς μέχρι πότε πρέπει να γίνει η υποβολή των αιτήσεων

Ξεκινούν την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου οι αιτήσεις συμμετοχής για την κάλυψη 43 θέσεων εργασίας στον Δήμο Καβάλας. Οι ειδικότητες αφορούν οδηγούς, χειριστές μηχανημάτων, τεχνικούς – μηχανοτεχνικούς, πλύντες και προσωπικό καθαριότητας εξωτερικών χώρων.

Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν μέσω ΑΣΕΠ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας, που εδρεύει στην Καβάλα της ΠΕ Καβάλας.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024.

Θέσεις Εργασίας στον Δήμο Καβάλας

◾ΔΕ Οδηγών/ΔΕ Οδηγών (Απορριμματοφόρων με άδεια οδήγησης Γ΄ ή C κατηγορίας) – 4 θέσεις
◾ΔΕ Οδηγών/ΔΕ Οδηγών (με άδεια οδήγησης Δ΄+Ε΄ ή D+Eκατηγορίας) – 1 θέση
◾ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου/ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Γκρέιντερ) – 1 θέση
◾ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου/ /ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (JCB) – 1 θέση
◾ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου/ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Γερανοφόρου Οχήματος) – 1 θέση
◾ΔΕ Τεχνικού/ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων (Αυτοκινήτων) – 1 θέση
◾ΔΕ Τεχνικού/ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων (Βαρέων Οχημάτων) – 2 θέσεις
◾ΔΕ Τεχνικού/ΔΕ Αμαξωμάτων (Φανοποιών) – 1 θέση
◾ΥΕ Πλυντών Οχημάτων – 1 θέση
◾ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων/ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας (Συνοδοί απορριμματοφόρων) – 30 θέσεις

Υποβολή Αιτήσεων

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Καβάλας, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Παλαιολόγου 4, Τ.Κ. 65403 Καβάλα, υπόψη κας Αρνίδου Παρασκευής (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2513500114,111), από 05/01/2024 έως και 15/01/2024.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων θα κριθεί με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του θα επισυναφθεί στην αίτηση των υποψηφίων.

Προκήρυξη

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων στον ακόλουθο ενεργό σύνδεσμο: https://kavala.gov.gr/…/@@43-%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99…