Λαϊκή Συσπείρωση Καβάλας: Ομολογείται πλέον ότι προβλέπεται και η «καύση» των σκουπιδιών

Ανακοίνωση-ερώτηση προς τη Διοίκηση του Δήμου Καβάλας από την παράταξη με επικεφαλής τον Χρήστο Ποτόλια για τη διαχείριση αποβλήτων

Ερώτηση προς τη Διοίκηση του Δήμου Καβάλας για το αν η «καύση των σκουπιδιών είναι επίσημη» απευθύνει η παράταξη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας «Λαϊκή Συσπείρωση», με αφορμή τον ετήσιο απολογισμό 2023-προγραμματισμό 2024 της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΕ.

Η ανακοίνωση-ερώτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης

Στον ετήσιο απολογισμό 2023-προγραμματισμό 2024 της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΕ, που παρουσίασε ο Δήμαρχος κ. Μουριάδης σε προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφέρεται μεταξύ άλλων, σχετικά με την «καύση» των απορριμμάτων: «…Οι στόχοι στη διαχείριση αποβλήτων που έχουν τεθεί από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και έχουν ενσωματωθεί και στην ελληνική, υποχρεώνουν το σύνολο των ΦΟΔΣΑ της χώρας να προχωρήσουν στην αναβάθμιση των υφιστάμενων ή υπό κατασκευή ΜΕΑ (Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων) σε ΜΑΑ (Μονάδα Ανάκτησης και Ανακύκλωσης), οι οποίες θα δέχονται και ρεύμα ανακυκλώσιμων υλικών, ενώ θα δύναται να παράγουν και δευτερογενές καύσιμο για αξιοποίηση σε κατάλληλες μονάδες. Η ΔΙΑΑΜΑΘ θα καταβάλλει προσπάθειες για την εκ νέου χρηματοδότηση των απαραίτητων από τη νομοθεσία προσαρμογών από διαθέσιμα κονδύλια, για την επιβάρυνση στο ελάχιστο των Δήμων μελών της…».

Ομολογείται με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο αυτό που από το 2016 λέγαμε ως Λαϊκή Συσπείρωση, ότι στον ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων), προβλέπεται και η «καύση» των σκουπιδιών (δύναται να παράγουν και δευτερογενές καύσιμο).

Σημειώνουμε ότι το συγκεκριμένο σχεδιασμό, που υλοποιείται αργά μεν αλλά σταθερά σε βάρος της τσέπης των δημοτών και του περιβάλλοντος, τον ψήφισαν όλες οι παρατάξεις. Επίσης σημειώνουμε ότι η συγκεκριμένη διαχείριση των απορριμμάτων εξελίσσεται αμετάκλητα, δηλαδή δε μπορεί να αλλάξει, καθότι με την υπ’ αριθ. 715/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου «Έγκριση ή µη σύναψης σύμβασης χρησιδανείου µε τη ∆ΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ, για τη παραχώρηση έκτασης στο «ΕΣΚΙ ΚΑΠΟΥ-ΑΣΠΡΑ ΧΩΜΑΤΑ» ψηφίσθηκε/αποφασίσθηκε και υπογράφθηκε σχετική σύμβαση χρησιδανείου μεταξύ δήμου Καβάλας και ΔΙΑΑΜΑΘ, για την παραχώρηση έκτασης από τον Δήμο για 50 χρόνια στο ΕΣΚΙ ΚΑΠΟΥ, όπου η δεύτερη θα κατασκευάσει το εργοστάσιο σκουπιδιών, απόφαση όπου αναφερόταν μεταξύ άλλων: «…Είναι ωστόσο δυνατή, η περαιτέρω παραχώρηση από αυτήν (ΔΙΑΜΑΘ) της χρήσεως της εκτάσεως καθώς και των επ’ αυτής εγκαταστάσεων, συστατικών και παραρτημάτων σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δικαίωμα που παρέχεται ήδη από τον Δήμο Καβάλας στην ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ με το παρόν), εφόσον έτσι διευκολύνεται ή επιτυγχάνεται η υλοποίηση των σκοπών που εξυπηρετεί η παραχώρηση…». Η συγκεκριμένη απόφαση αφορούσε τη μονάδα ΜΕΑ στο ΕΣΚΙ ΚΑΠΟΥ, που υπερψήφισαν όλες οι παρατάξεις πλην Λαϊκής Συσπείρωσης.

Ρωτάμε τη διοίκηση να μας ενημερώσει για αυτή την αρνητική εξέλιξη, με την περαιτέρω επιβάρυνση με καρκινογόνες ουσίες του περιβάλλοντος, που θα έχει οδυνηρές συνέπειες στην υγεία των ανθρώπων. Δεν μπορεί πλέον να καλλιεργείται ο εφησυχασμός των Καβαλιωτών με δηλώσεις που γίνονται με κάθε ευκαιρία ότι δεν υπάρχει σχέδιο για «καύση», αλλά για «αναερόβια επεξεργασία» των απορριμμάτων. Η αναφορά στον απολογισμό/προγραμματισμό της ΔΙΑΑΜΑΘ για παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου, δεν αφήνει καμία αμφιβολία ότι η καύση είναι πλέον… επίσημη!