Οι νέες διοικήσεις της «ΕΥνεστίας» και της Αναπτυξιακής Νέστου ΑΕ

Ομόφωνες οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου Νέστου για τον ορισμό των διοικητικών συμβουλίων

Tο Δημοτικό Συμβούλιο Νέστου στη συνεδρίαση της 19ης Σεπτεμβρίου 2019 έλαβε ομόφωνες αποφάσεις για τους ορισμούς μελών των Διοικητικών Συμβουλίων της «ΕΥνεστίας» και της Αναπτυξιακής Νέστου ΑΕ.

Το ΔΣ της «Αναπτυξιακής Νέστου ΑΕ» αποτελείται από τους:
Πρόεδρος: Μιχαηλίδης Σάββας, Δήμαρχος Νέστου, με αναπληρωτή τον Κουμπίδη Θεόδωρο.
Αντιπρόεδρος: Σινιώρης Φώτιος, με αναπληρωτή τον Βλάχο Δημήτριο.
Τακτικά μέλη: Ελευθεράκη-Αφεντούλη Αργυρώ, με αναπληρωτή την Νούση Αικατερίνη.
Παπαδόπουλος Χαράλαμπος με αναπληρωτή την Βονικάκη Νικολέτα.
Γαζγαλίδης Απόστολος με αναπληρωτή τον Ευθυκράτη  Αντώνιο.
Παπαθεοδώρου Κων/νος με αναπληρωτή τον  Μαυροθαλασσίτη  Νικόλαο.
Τουμπεκτσής Δημήτριος με αναπληρωτή την Σκορδά Αικατερίνη.

Το ΔΣ του ΝΠΔΔ Δήμου Νέστου με την επωνυμία «ΕΥνεστία» αποτελείται από τους:
Πρόεδρος: Γατούλα-Αδαλάκη Μαρία.
Αντιπρόεδρο: Κογκαλίδης Ζήσης.
Τακτικά μέλη: Νικολαίδης Αναστάσιος, Κιοτζένης Γεώργιος, Χατζηγερακούδης Ιωάννης, Αργυρέλη-Δημητρακέ Ελένη, Νικολαίδου-Πατσίδου Ειρήνη, Λαμπέτσος Χαράλαμπος, Δαλακούρας Βασίλειος, Ψυλλίδου Ελένη και Δεληνικόλα Μαρία.
Αναπληρωματικά μέλη οι: Κουμπίδης Θεόδωρος, Χιώτης Κων/νος, Πουταχίδης Αλέξανδρος, Βλάχος Δημήτριος, Κοσμίδου Λαρίσα, Χατουτσίδου Ελένη, Μίκιου Τσότρα, Μουρουζίδης Νικόλαος, Χριστοδουλίδης Νικόλαος και Παπά Μαρία.