Ορισμός αντιδημάρχων στον Δήμο Νέστου [ονόματα]

Ποιοι μένουν, ποιοι αποχωρούν για την περίοδο από τις 4 Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι και τις 4 Σεπτεμβρίου 2021 και ποιος θα εκτελεί χρέη Δημάρχου κατά την απουσία του Σάββα Μιχαηλίδη

Ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι του Δήμου Νέστου για την περίοδο από τις 4 Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι και τις 4 Σεπτεμβρίου 2021, με απόφαση την οποία εξέδωσε ο Δήμαρχος Νέστου, Σάββας Μιχαηλίδης.

Πιο συγκεκριμένα, ανανεώθηκε η θητεία του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Κεραμωτής, Δημήτρη Βλάχου όπως και του Ιωάννη Τερζόπουλου ως Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ορεινού και γι’αυτή την περίοδο.

Ο Θόδωρος Κουμπίδης διατηρεί τη θέση του Αντιδημάρχου, με αρμοδιότητα των οικονομικών και των διοικητικών θεμάτων, όπως και των θεμάτων των επιχειρήσεων, καταστημάτων και εμπορίου.

Η δημοτική σύμβουλος Μαρία Γατούλα αναλαμβάνει ως άμισθη Αντιδήμαρχος τον νεοσύστατο τομέα της Κοινωνικής Προστασίας.

Παραμένει Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών ο Κωνσταντίνος Χιώτης, ενώ ορίζεται άμισθος Αντιδήμαρχος Υποδομών και Δικτύων ο Γεώργιος Κιοτζένης με ευθύνη την εποπτεία και εκτέλεση έργων οδοποιίας κτιριακών έργων και έργων υπαίθριων χώρων.

Τέλος, ορίζεται Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Περιβάλλοντος ο Δημοτικός Σύμβουλος, Αλέξανδρος Πουταχίδης.

Με την ίδια απόφαση ο Δήμαρχος Νέστου, Σάββας Μιχαηλίδης, ορίζει πως κατά την απουσία του θα ασκεί τα καθήκοντα του Δημάρχου ο Αντιδήμαρχος, Θόδωρος Κουμπίδης.