Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου: Εκπαιδεύονται για την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης [φωτογραφίες]

Θεωρητική και πρακτική εξάσκηση της ομάδας αντιρρύπανσης σε συνεργασία με εξειδικευμένη επιχείρηση

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου, επιδεικνύοντας έμπρακτη μέριμνα σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος σε όλες τις Λιμενικές Εγκαταστάσεις ευθύνης του, προέβη στην ετήσια εκπαίδευση της Ομάδας Αντιρρύπανσης που έχει συγκροτήσει την Τετάρτη 4-11-2020.

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια της εξειδικευμένης επιχείρησης «ΜΕΤΟΠΗ – Σύμβουλοι Προστασίας Περιβάλλοντος» με την οποία το ΔΛΤ έχει συμβληθεί τα τελευταία χρόνια, ενώ με την αρωγή της έχει αντιμετωπίσει και πραγματικά περιστατικά ρύπανσης που σημειώθηκαν στους Λιμένες ευθύνης μας.

Το Θεωρητικό Τμήμα της Εκπαίδευσης σε κατάλληλη αίθουσα στο Κτίριο «Καλογερικό», λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τον COVID-19. Κατά τη διάρκειά του αναλύθηκαν όλες οι πηγές ρύπανσης στη θάλασσα, οι τύποι των ρυπάνσεων και οι καταλληλότεροι δυνατοί τρόποι αντιμετώπισής των, με τα υλικά και μέσα που έχουμε προσκτηθεί και έχουν τοποθετηθεί εντός Containers στα Λιμάνια ευθύνης του ΔΛΤ.

Μετά το πέρας της παρουσίασης οι συμμετέχοντες μετέβησαν στο Λιμάνι της Θάσου για το πρακτικό τμήμα της Εκπαίδευσης, η οποία συμπεριελάμβανε την παρουσίαση του υφιστάμενου εξοπλισμού αντιμετώπισης ρυπάνσεων, αλλά και την εκτέλεση Ασκήσεως Αντιρρύπανσης.

Το σενάριο της τελευταίας, προέβλεπε τον εντοπισμό ρύπανσης κατόπιν διαρροής πετρελαιοειδών αποβλήτων στο θαλάσσιο χώρο του Λιμένα, από σκάφος που ελλιμενιζόταν εντός του.

Άμεσα ενεργοποιήθηκε το Σχέδιο Αντιρρύπανσης του ΔΛΤ Θάσου, και η Ομάδα προέβη στην πόντιση πλωτών φραγμάτων και την απαραίτητη σε επιχειρησιακό επίπεδο αγκυροβόλησή τους.

Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία της αγκυροβόλησης και διαπιστώθηκε η επαρκής σταθεροποίηση των φραγμάτων πέριξ του σκάφους – ρυπαντή, στις άκρες των φραγμάτων τοποθετήθηκαν και τα κατάλληλα απορροφητικά υλικά, για τον επαρκέστερο περιορισμό της υποτιθέμενης ρύπανσης εντός της περικλειόμενης περιοχής.