Λιμενικό Ταμείο Θάσου: Στόχος τα 6 μέτρα βάθος στα λιμάνια Πρίνου και Λιμένα

Υπογράφηκε η σύμβαση των έργων «Εκβάθυνση χώρου προσγειάλωσης Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων στο Λιμάνι Πρίνου» συνολικής δαπάνης 142.470 ευρώ και «Αποκατάσταση Λειτουργικών Βαθών Νέου Λιμένα Θάσου», συνολικής δαπάνης 97.931 ευρώ

Υπογράφηκε την Παρασκευή 17/2 από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Θάσου Δημήτρη Μανίτσα και τον Αθανάσιο Ετμεκτζόγλου, εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα «Ετμεκτζόγλου Αθανάσιος», οι συμβάσεις για την εκτέλεση των έργων:

α) «Εκβάθυνση χώρου προσγειάλωσης Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων στο Λιμάνι Πρίνου Θάσου», συνολικής δαπάνης 142.470,55€ με ΦΠΑ.

β) «Αποκατάσταση Λειτουργικών Βαθών Νέου Λιμένα Θάσου», συνολικής δαπάνης 97.931,81€ με ΦΠΑ.

Το έργο στον Πρίνο αφορά στην εκβάθυνση και στις δυο λιμενολεκάνες (ανατολική και δυτική), η οποία θα γίνει σε ομοιόμορφο βάθος έως 6.00μ. υπό την επιφάνεια της θάλασσας.

Το έργο στην Θάσο (Λιμένας) Θάσου αφορά στην εκβάθυνση της λιμενολεκάνης του Νέου Λιμένα , η οποία θα γίνει σε ομοιόμορφο βάθος έως 6.00μ. υπό την επιφάνεια της θάλασσας.

Στόχος και των δύο έργων είναι η αποκατάσταση των λειτουργικών βαθών των δύο λιμένων από προσχώσεις και η διασφάλιση της απρόσκοπτης προσγειάλωσης των πορθμείων.

Σχετικά, ο Πρόεδρος του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου Δημήτρης Μανίτσας σχετικά δήλωσε:

«Η εξασφάλιση των συνθηκών διασφάλισης της απρόσκοπτης λειτουργίας των λιμένων της Θάσου είναι ζωτικής σημασίας για την επικοινωνία της Θάσου με την ηπειρωτική χώρα.

Ως Διοίκηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου, που έχουμε την ευθύνη για τις λιμενικές εγκαταστάσεις, εργαζόμαστε αδιαλείπτως, με σχέδιο, με όραμα και σε συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς, ώστε να είναι δεδομένη και διασφαλισμένη η απρόσκοπτη λειτουργία των επιβατικών λιμένων και πορθμείων της Θάσου».