Η Θάσος εκπαιδεύεται για την αντιμετώπιση της Θαλάσσιας Ρύπανσης

Ετήσια εκπαίδευση-άσκηση που διοργανώνεται από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου σε συνεργασία με την Τοπική Εθελοντική Ομάδα, τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου και φέτος, στα πλαίσια της εκπαίδευσης όλων των εμπλεκομένων στη διαχείριση εκτάκτων καταστάσεων, προέβη στην Ετήσια Εκπαίδευση για την Αντιμετώπιση Θαλάσσιας Ρύπανσης της Τοπικής Εθελοντικής Ομάδας, τόσο σε Θεωρητικό όσο και Πρακτικό επίπεδο, την Τετάρτη 27/03 και την Πέμπτη 28/03 αντίστοιχα, στοχεύοντας στην επιμόρφωση της Τοπικής Εθελοντικής Ομάδας, με σκοπό να είναι στην πράξη δυνατή η αντιμετώπιση ενός πραγματικού συμβάντος.

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια της Εταιρείας “ΜΕΤΟΠΗ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ”, την οποία εμπιστευόμαστε τα τελευταία χρόνια σε όλα τα θέματα που άπτονται του Περιβάλλοντος, με το πρόγραμμα να υλοποιείται, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί:

Επομένως, τις πρωινές ώρες της 27ης Μαρτίου 2024, πραγματοποιήθηκε η Θεωρητική Εκπαίδευση της Ομάδας Αντιρρύπανσης του Δ.Λ.Τ. Θάσου σε κατάλληλη αίθουσα του κτηρίου “Καλογερικό”.Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ Τ.Κ 64004, ΛΙΜΕΝΑΣ ΘΑΣΟΣ. Πληροφορίες: Μανίτσας Δημήτριος ΤΗΛ: 25930 22311 e-mail: [email protected]

Κατά τη διάρκειά της μεταξύ άλλων, αναλύθηκαν βασικές έννοιες επί των ρυπάνσεων που απειλούν τη θάλασσα, παρουσιάστηκε η οργάνωση του Δ.Λ.Τ. Θάσου για την αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης, τα πιθανά σενάρια ρύπανσης, ο Αντιρρυπαντικός εξοπλισμός που υπάρχει στο Νησί μας στους Λιμένες της Θάσου και του Βαθέως, οι τρόποι χρήσης και η μεθοδολογία που θα πρέπει να χρησιμοποιείται για κάθε ένα από αυτά τα εξειδικευμένα υλικά, ενώ προβλήθηκε και VIDEO με αντίστοιχη εκπαίδευση άλλου φορέα στην Ελλάδα.

Τις πρωινές ώρες της επομένης ημέρας (28η Μαρτίου 2024), πραγματοποιήθηκε η Πρακτική Εκπαίδευση της Ομάδας Αντιρρύπανσης στο Λιμένα Θάσου (Μαρίνα), κατά τη διάρκεια της οποίας αρχικά έλαβε χώρα επίδειξη των υλικών και μέσων αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης που διαθέτει το Δ.Λ.Τ. καθώς και έμπρακτη εκπαίδευση στον τρόπο χρήσεως των απορροφητικών υλικών, ανάλογα με το είδος της ρυπογόνου ουσίας.

Eν συνεχεία οργανώθηκε και εκτελέστηκε η Άσκηση Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης, με τη συμμετοχή στελεχών του Α’ Λιμενικού Τμήματος Θάσου, του Κ.Λ. Καβάλας, στελεχών του Δ.Λ.Τ. Θάσου, αλλά και πλήθους εθελοντών. Το σενάριο της Άσκησης προέβλεπε εμφάνιση κηλίδας η οποία προήλθε από διαρροή Πετρελαίου Diesel από Ιστιοπλοϊκό σκάφος, το οποίο ελλιμενιζόταν στον εν λόγω Λιμένα (Μαρίνα).

Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε η άμεση ενεργοποίηση του εγκεκριμένου από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας Σχεδίου Αντιρρύπανσης και το απαραίτητο μήκος πλωτών φραγμάτων μεταφέρθηκε άμεσα από το Container αποθήκευσής του, στο σημείο όπου είχε εντοπιστεί η υποτιθέμενη ρύπανση. Η Ομάδα ενήργησε τάχιστα και με τη βοήθεια της λέμβου Εθελοντή, κατάφερε να εγκλωβίσει την κηλίδα η οποία είχε σχετικά επεκταθεί, τοποθετώντας το πλωτό φράγμα πέριξ των Σκαφών όπου αυτή είχε εντοπιστεί, με τη βοήθεια και τις υποδείξεις των δύο (2) εκπαιδευτών μας και με σκοπό η ρύπανση να περιοριστεί εντός αυτών.

Αμέσως μετά το εν λόγω Πλωτό φράγμα αγκυροβολήθηκε Επιχειρησιακά με δύο (2) σετ αγκυροβολίων, ενέργεια η οποία θεωρείται απολύτως απαραίτητη για να επιτευχθεί η μέγιστη χωρητικότητα Πετρελαιοειδών εντός του φράγματος. Εν συνεχεία τοποθετήθηκαν τα κατάλληλα απορροφητικά φράγματα στις άκρες των πλωτών φραγμάτων, εκεί όπου υπάρχει πάντα ένα κενό μεταξύ αυτών και του προβλήτα ή του κρηπιδώματος, όπου αυτά είναι προσδεδεμένα σε κατάλληλες δέστρες.

Πρωταγωνιστικό ρόλο στην Άσκηση έπαιξε η λέμβος η οποία διατέθηκε και φέτος από τον εθελοντή Αλιέα Άγγελο Κουτράκη, ο οποίος κάθε χρόνο συμμετέχει και στις εκπαιδεύσεις αλλά και σε όλα τα πραγματικά συμβάντα. Μετά την περισυλλογή της κηλίδας με τη χρήση των κατάλληλων απορροφητικών υλικών τα οποία διαθέτει το Δ.Λ.Τ., σημάνθηκε το πέρας της Άσκησης.

Τα πλωτά φράγματα ρυμουλκήθηκαν και πάλι με τη βοήθεια της λέμβου του Εθελοντή Αλιέα, και εν συνεχεία επανατοποθετήθηκαν στο Container, όπου είναι μόνιμα αποθηκευμένα και Επιχειρησιακά συνδεδεμένα, αφού ξεπλύθηκαν πρώτα με γλυκό νερό.

«Δια του παρόντος, ως Πρόεδρος του ΔΣ του Δ.Λ.Τ. Θάσου, ευχαριστώ θερμά όλους όσους συμμετείχαν στην ανωτέρω Εκπαίδευση, κυρίως για το σθένος, την ευαισθησία και την διάθεση για μάθηση που επέδειξαν, με σκοπό να μπορέσουμε πράγματι να προστατεύσουμε το ευρύτερο θαλάσσιο περιβάλλον, από τυχόν ρυπάνσεις που μπορεί να συμβούν» αναφέρει στην ανακοίνωση του ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δημήτρης Μανίτσας.