Θάσος: Υπογραφή σύμβασης για την ολοκλήρωση του εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης

Η σύμβαση αφορά στην εκτέλεση του έργου «Εξωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Λυμάτων Λιμεναρίων-Ποτού-Πευκαρίου», συνολικής δαπάνης 1.381.243,61 ευρώ

Τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 υπογράφηκε από το Δήμαρχο Θάσου, Ελευθέριο Κυριακίδη, τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΘ, Κωνσταντίνο Μανίτσα και τον εκπρόσωπο της Εταιρίας «ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Α.Ε.», Βασίλειο Στυλιανίδη, η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «Εξωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Λυμάτων Λιμεναρίων-Ποτού-Πευκαρίου», συνολικής δαπάνης 1.381.243,61 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Φορέας κατασκευής του έργου είναι ο Δήμος Θάσου και κύριος του έργου είναι η ΔΕΥΑΘ. Η προθεσμία υλοποίησης του έργου είναι 6 μήνες και χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ.

Με το παρόν έργο ολοκληρώνεται το εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων των οικισμών Λιμεναρίων, Καλυβίων, Πευκαρίου και Ποτού που δεν είχαν ολοκληρωθεί από προγενέστερη διαλυθείσα εργολαβία.

Σχετικά ο Δήμαρχος Θάσου δήλωσε: «Με μεθοδικότητα, προγραμματισμό και σε στενή συνεργασία με τη ΔΕΥΑΘ εργαζόμαστε για την ολοκλήρωση του πολύπαθου αυτού έργου προς όφελος των κατοίκων της περιοχής».