Το ΓΕΩΤΕΕ-ΑΜ ενημερώνει για τη διαδικασία ενστάσεων κατά των Δασικών Χαρτών Καβάλας

«Αναγκαία η επιλογή Δασολόγου ως Τεχνικού Συμβούλου στην κατάθεση αντίρρησης κατά των Δασικών Χαρτών, εάν και εφόσον ο πολίτης επιλέξει την υποστήριξη από Τεχνικό Σύμβουλο», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση

Το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, με αφορμή την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών της Δημοτικής Κοινότητας Καβάλας του δήμου Καβάλας, καθώς και των Δημοτικών Κοινοτήτων Ελευθερούπολης και Νέας Περάμου και των Τοπικών Κοινοτήτων Ελευθερών, Αγίου Ανδρέα και Νέας Ηρακλείτσας του δήμου Παγγαίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ενημερώνει τους πολίτες τα όσα ισχύουν για τη διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων (ενστάσεων) σε αυτούς που «τρέχει» μέχρι και τις 30 Μαρτίου 2017.

Αναλυτική ενημέρωση από το ΓΕΩΤΕΕ-ΑΜ

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας είναι ο θεσμοθετημένος επιστημονικός σύμβουλος της πολιτείας σε θέμα Πρωτογενούς Παραγωγής και Προστασίας Περιβάλλοντος (άρθρο 2 του Ν. 1474/1984). Κινούμενοι στα πλαίσια αυτά και με αφορμή την “ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ”, θέλουμε κι εμείς να συμβάλουμε από την πλευρά μας στην ομαλότερη υλοποίηση έργου που θα συμβάλει τα μέγιστα στη διασφάλιση των ελληνικών δασών, του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας καθώς και της ορθής αγροτικής και οικιστικής ανάπτυξης της γενικότερα. Η κατάρτιση των Δασικών Χαρτών αποτελούσε άλλωστε ένα πάγιο αίτημα του Επιμελητηρίου μας το οποίο βλέπουμε σταδιακά να γίνεται πραγματικότητα.

Έτσι, το παράρτημα θέλοντας να συμβάλει στην ενημέρωση των πολιτών της Π.Ε. Καβάλας σας υπενθυμίζει ότι με την 241/13-1-2017 απόφασή της Διεύθυνσης Δασών Καβάλας (ΑΔΑ: ΩΤ3ΚΟΡ1Υ-ΡΩΘ) αναρτήθηκαν στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε. (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/ InfoF1_Page.aspx) οι δασικοί χάρτες των ανωτέρω περιοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α΄), όπως ισχύει. Δεν θα πρέπει εδώ να παραλείψουμε στο να αποδώσουμε τα εύσημα στις Δασικές Υπηρεσίες της Καβάλας και στους εκεί υπηρετούντες δασικούς υπαλλήλους, που σε δύσκολους καιρούς για την χώρα μας προέταξαν το δημόσιο συμφέρον και προχώρησαν στην σύνταξη εξ’ ολοκλήρου με ιδία μέσα τους δασικούς χάρτες μεγάλων περιοχών της Π.Ε. Καβάλας, εξοικονομώντας χρήματα για το Ελληνικό δημόσιο και τους Έλληνες φορολογούμενους. Να σημειώσουμε επίσης ότι η Διεύθυνση Δασών Καβάλας, πρωτοπορεί στην σύνταξη δασικών χαρτών Πανελλαδικά και είναι από τις λίγες ανάλογες υπηρεσίες που μπορούν σε φέρουν σε πέρας το έργο το δασικών χαρτών όπως άλλωστε το έχει αποδείξει στις προηγούμενες αναρτήσεις της.

Για τον αναρτημένο δασικό χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λαμβάνει γνώση στην ανωτέρω ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε. και μόνο μέσω της οποίας μπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου αυτού. Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και ξεκινά την 30η Ιανουαρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και λήγει την 30η Μαρτίου 2017 ημέρα Πέμπτη. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει την 19η Απριλίου 2017 ημέρα Τετάρτη. Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων. Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α., εφόσον επικαλούνται εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί της αμφισβητούμενης δασικής, χορτολιβαδικής και βραχώδους ή πετρώδους έκτασης.

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στο Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης που βρίσκεται στην έδρα της Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Δασών Καβάλας (Κτίριο Δασικών Υπηρεσιών) στην οδό Τέρμα Αργυροκάστρου, Τ.Κ.65404, τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 7.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ., καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων και στο τηλέφωνο 2313309974.

Σχετικά όμως με την υποβολή των αντιρρήσεων από τους πολίτες το παράρτημα μας θέλει να τονίσει τα παρακάτω. Το επάγγελμα του Δασολόγου είναι κατοχυρωμένο από το Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 Α’ 29-12-2000) και ένα από τα αντικείμενα τους είναι η «σύνταξη των δασικών χαρτών, σύνταξη μελετών φωτοερμηνείας και τηλεπισκόπησης, καθώς και στη χρησιμοποίηση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.) για το χαρακτηρισμό, διαχείριση και αξιοποίηση εκτάσεων δασικού ενδιαφέροντος για επιστημονικούς, διοικητικούς, δικαστικούς, κτηματολογικούς ή άλλους σκοπούς.». Από τα παραπάνω, και με δεδομένο το γεγονός ότι οι Δασικοί Χάρτες προσδιορίζουν το χαρακτήρα της έκτασης (Δασική ή μη) και όχι το ιδιοκτησιακό της καθεστώς, καθίσταται σαφές ότι για να έχει έννοια η αντίρρηση επί του Δασικού Χάρτη είναι αναγκαία η επιλογή Δασολόγου ως Τεχνικού Συμβούλου στην κατάθεση αντίρρησης (ένστασης) κατά των Δασικών Χαρτών, εάν και εφόσον ο πολίτης επιλέξει την υποστήριξη από Τεχνικό Σύμβουλο.

Επιπρόσθετα, εκτιμούμε ότι για την ορθότερη υποστήριξη και τεκμηρίωση της ένστασης, αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από την έκθεση αυτοψίας και φωτοερμηνείας από Δασολόγο, προκειμένου να στηρίξει πληρέστερα τις θέσεις του ενιστάμενου για τη διαχρονική εξέλιξη των φυτοκοινωνιών της εν λόγω έκτασης, για την οποία γίνεται η ένσταση.