Αθώωση της πρώην διοίκησης της Καβάλα Oil για το θέμα του αγωγού στη Ν. Καρβάλη

Η απαλλακτική πρόταση του εισαγγελέα έγινε δεκτή από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Θράκης για το θέμα της αποκάλυψης του αγωγού φυσικού αερίου

Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Θράκης στη συνεδρίασή του της 7ης Νοεμβρίου 2018 αποδέχθηκε την σχετική πρόταση του Εισαγγελέα και κήρυξε αθώους από κάθε κατηγορία τα μέλη της πρώην διοίκησης της Καβάλα Oil για το θέμα της αποκάλυψης του αγωγού φυσικού αερίου που συνδέει τις εγκαταστάσεις με την Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων στην περιοχή παραλίας Νέας Καρβάλης.

Σημειώνεται ότι η διοίκηση της εταιρείας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και διαθέτει όλες τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις για την ασφαλή λειτουργία του αγωγού, ενώ βρίσκεται σε συνεννόηση με τον ΔΕΣΦΑ και τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την οριστική επίλυση του ζητήματος που έχει ανακύψει από την διάβρωση της ακτής της Νέας Καρβάλης.