Νομός Καβάλας: Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών [χάρτης]

Στο υψηλότερο επίπεδο επικινδυνότητας αναμένεται να βρεθούν το Σάββατο 3 Αυγούστου 2019 οι ανατολικές ηπειρωτικές περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών και η Καβάλα

Στο υψηλότερο επίπεδο επικινδυνότητας (εν δυνάμει μη ελεγχόμενες) αναμένεται να βρεθούν το Σάββατο 3 Αυγούστου 2019 οι ανατολικές ηπειρωτικές περιοχές της χώρας μας, μεταξύ αυτών και ο Νομός Καβάλας, με βάση τον πυρό-μετεωρολογικό δείκτη του Haines.

Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτιμά την αναμενόμενη συμπεριφορά δασικών πυρκαγιών με βάση το προφίλ της κατώτερης τροπόσφαιρας (0-3 km). Η παρουσία θερμών και πολύ ξηρών αερίων μαζών πάνω από την χώρα μας το Σάββατο 3 Αυγούστου 2019, αποτελεί στοιχείο που δυνητικά μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνισης ακραίας συμπεριφοράς πυρκαγιών.

Η ανάπτυξη των δεικτών για τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών γίνεται στα πλαίσια του διασυνοριακού προγράμματος DISARM: Drought and fIre ObServatory and eArly waRning system στο οποίο το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr είναι συντονιστής.

Δείτε τον σχετικό χάρτη

*Πηγή: Θ. Γιάνναρος, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών-Πεντέλη