Γιατί… πρασίνισαν τα επιφανειακά ύδατα σε ορισμένες ακτές της Καβάλας;

Οι επιστήμονες του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «Δήμητρα»-Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας εξηγούν το τι συμβαίνει με το φαινόμενο του φυτοπλαγκτού και γιατί «ανθίζει» αυτήν την περίοδο, αλλά και το αν είναι επικίνδυνο

Ένα ιδιαίτερο φαινόμενο εκδηλώθηκε στα παράκτια ύδατα της πόλης της Καβάλας και τους προσέδωσε έναν πράσινο χρωματισμό. Το φαινόμενο ανέλαβαν να μελετήσουν οι επιστήμονες του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛΓΟ) «Δήμητρα»-Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας.

Συγκεκριμένα, την παρακολούθηση του φαινομένου και τη μικροσκοπική ανάλυση των δειγμάτων του θαλασσινού νερού πραγματοποίησε το ερευνητικό και τεχνικό προσωπικό του εργαστηρίου «Βενθικής Οικολογίας & Τεχνολογίας» του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ) του ΕΛΓΟ «Δήμητρα» με υπεύθυνο Ερευνητή και Διευθυντή Ερευνών, Δρ. Σωτήριο Ορφανίδη.

Μικροσκοπική φωτογραφία του είδους Eutreptiella sp

Το φαινόμενο της άνθισης του φυτοπλαγκτού παρατηρήθηκε στις ακτές της πόλης της Καβάλας, από τον όρμο Καρνάγιο μέχρι και τις ακτές του Περιγιαλίου, την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020. Το φαινόμενο, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον πράσινο χρωματισμό των επιφανειακών υδάτων, οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα στις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση θρεπτικών αλάτων και οργανικού φορτίου, μέσω των όμβριων υδάτων, στη στήλη του θαλασσινού νερού της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, σε δείγμα θαλασσινού νερού το οποίο μελετήθηκε με οπτικό μικροσκόπιο διαπιστώθηκε μέτρια συσσώρευση φυτοπλαγκτικών κυττάρων, στα οποία κυριαρχούσαν μαστιγωτά άτομα του είδους Eutreptiella sp. δηλαδή ενός είδους δείκτη ευτροφισμού.

Άνθιση φυτοπλαγκτού στο ανατολικό παράλιο τμήμα της Καβάλας

Το φαινόμενο, πάντως, εξασθένησε γρήγορα και δεν παρατηρήθηκε, μετά από επανάληψη της επιτόπιας έρευνας στις 21 και 22 Ιουνίου 2020.