Λεωφορείο 32 θέσεων από την ΓΓΠΣ στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ΑΜ-Θ

Το όχημα ήδη εξυπηρετεί τις ανάγκες εκπαιδευόμενων και γονέων του Παραρτήματος Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης

Την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017, ο πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης Σωτήρης Σωτηριάδης παρέστη προσωπικά στην παραλαβή της δωρεάς από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ειδικά για τις ανάγκες του Κέντρου ενός λεωφορείου 32 θέσεων (ISUZU Polis), κάτι που αποτελούσε αίτημα ετών για εκπαιδευόμενους και γονείς του Παραρτήματος Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης.

Το 9θέσιο επιβατηγό λεωφορείο Hyundai του Παραρτήματος δεν ανταποκρινόταν αποτελεσματικά στις αυξημένες ανάγκες μετακίνησης των συνολικά 27 εξωτερικών εκπαιδευομένων. Η πραγματοποίηση καθημερινά οκτώ συνολικά δρομολογίων για τη μετακίνηση των εκπαιδευομένων από την κατοικία τους στο Παράρτημα και αντίθετα, είχε ως αποτέλεσμα αφενός, τη μεγάλη χρονική διάρκεια πραγματοποίησης των δρομολογίων του Παραρτήματος και αφετέρου, τη συρρίκνωση των ωρών επαγγελματικής κατάρτισης. Δυσκόλευε, επίσης, σε μεγάλο βαθμό τον προγραμματισμό δράσεων ψυχαγωγικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα εκτός της έδρας του Παραρτήματος.

Η διάθεση για χρήση του καινούριου λεωφορείου 32 θέσεων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών προς το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και δη στο ΚΚΠ–ΠΑΜ-Θ θα συμβάλλει:

  • στην έγκαιρη προσέλευση των εκπαιδευομένων στο Παράρτημα, καθώς θα πραγματοποιείται μόνο ένα δρομολόγιο για όλους τους/τις εκπαιδευόμενους/-ες
  • στην αύξηση του χρόνου επαγγελματικής κατάρτισης τους στο Παράρτημα
  • στη μέγιστη δυνατή ενσωμάτωση των εκπαιδευομένων μας στον κοινωνικό ιστό και στα δρώμενα του νομού μας και όχι μόνο
  • στην ευελιξία σχεδιασμού εκδρομών και λοιπών ψυχαγωγικών & εκπαιδευτικών δράσεων εντός και εκτός νομού
  • στην επίτευξη μέγιστης δυνατής οικονομίας μέσου της ελαχιστοποίησης της δαπάνης κατανάλωσης καυσίμων.

Προς την κατεύθυνση επίτευξης όλων των παραπάνω στόχων και επίλυσης ενός ακόμη προβλήματος του Παραρτήματος, εργάστηκε ο Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜ-Θ Σωτηριάδης Σωτήρης, ο Αντιπρόεδρος και Υπεύθυνος για το Παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης Χατζηθεοδώρου Γιώργος, καθώς και τα λοιπά μέλη του ΔΣ του ΚΚΠ–ΠΑΜ-Θ. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον βουλευτή Ξάνθης του ΣΥΡΙΖΑ Γρηγόρη Στογιαννίδη για την πολύτιμη βοήθειά του επί μήνες, ώστε να ολοκληρωθεί η παραχώρηση του λεωφορείου.