Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ΑΜ-Θ προσλαμβάνει! 29 θέσεις εργασίας, οι 5 στην Καβάλα (δείτε αναλυτικά)

Διαβάστε τις ειδικότητες που απαιτούνται για τις θέσεις που θα προκηρυχθούν άμεσα

Ηυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Έφη Αχτσιόγλου ενέκρινε τις 29 θέσεις που ζήτησε το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης για να καλύψει τις ανάγκες του σε προσωπικό. 5 από αυτές αφορούν στην Καβάλα, οι 4 στην «Παιδόπολη» και η 1 στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων στην Ελευθερούπολη.

Δείτε αναλυτικά τις θέσεις που πρόκειται να προκηρυχθούν στον παρακάτω πίνακα:

Αξίζει να σημειωθεί πως ο συνολικός αριθμός για όλα τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας όλων των Περιφερειών της χώρας, όπως επίσης το  Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας και το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, ανέρχεται σε 180 θέσεις.

Θα ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες η δημοσίευση της προκήρυξης, η οποία θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Κέντρου (εδώ) στην αντίστοιχη θεματική κατηγορία (εδώ), καθώς και στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης του Κέντρου (facebook & twitter).