Τοπικές Μονάδες Υγείας: Υποβλήθηκαν 12 αιτήσεις για την κάλυψη 10 θέσεων

Οι 2 Τοπικές Μονάδες Υγείας θα λειτουργήσουν σύντομα στην Καβάλα διαθέτοντας Γενικούς Γιατρούς, Παθολόγους και Παιδιάτρους

Ο Ιατρικός Σύλλογος Καβάλας ενημερώνει την κοινωνία της Καβάλας ότι για την ιατρική κάλυψη των 2 ΤΟ.Μ.Υ. (Τοπικές Μονάδες Υγείας) που πρόκειται να λειτουργήσουν στην πόλη της Καβάλας υποβλήθηκαν 8 αιτήσεις από Γενικούς Γιατρούς και 1 αίτηση από Παθολόγο για την κάλυψη 8 θέσεων Γενικών Γιατρών ή Παθολόγων και 3 αιτήσεις από Παιδιάτρους για την κάλυψη 2 θέσεων Παιδιάτρων.