Το Νοσοκομείο Καβάλας δέχεται για απόσυρση ιατρικές συσκευές που περιέχουν υδράργυρο

Πού μπορείτε να παραδώσετε πιεσόμετρα, θερμόμετρα κ.ά. που περιέχουν το επικίνδυνο για την Υγεία υλικό

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, σε αντιστοίχιση προς το άρθρο 13, παράγραφος 5, ΦΕΚ 1537/8-5-12, είναι κάτοχος σχετικής Άδειας Περιβαλλοντικών Όρων για τη διαχείριση επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων. Για το λόγο αυτό το ΓΝΚ έχει πλέον την δυνατότητα να αποτελεί σημείο συλλογής αποσυρόμενων ιατρικών συσκευών που περιέχουν υδράργυρο.

Στο πλαίσιο αυτό οι πολίτες, τα Φαρμακεία, τα Ιατρεία κτλ μπορούν να παραδώσουν προς διαχείριση όλες τις παλιές Ιατρικές Συσκευές με υδράργυρο (πιεσόμετρα, θερμόμετρα κ.α). Σημείο παράδοσης αποτελεί το Γραφείο του Επόπτη Δημόσιας Υγείας κ. Ιωαννίδη Δημήτριου στον 4ο όροφο του ΓΝΚ. Τα  παραπάνω σηματοδοτούν παρεμβάσεις που προστατεύουν το περιβάλλον με την ορθή διαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων.