Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για τα Παραδοσιακά Αθλήματα και Παιχνίδια «ταξίδεψε» την Καβάλα στις Βρυξέλλες

Στις 6 Δεκεμβρίου 2017 φιλοξενήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες η εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου, παρουσία της Δημωφέλεια-Αναδρομή από τον δήμο Καβάλας στον τομέα των παραδοσιακών αθλημάτων και παιχνιδιών

Στις 6 Δεκεμβρίου 2017 φιλοξενήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, εν τη παρουσία του Ευρωβουλευτή Seán Kelly, η εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου «Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για τα Παραδοσιακά Αθλήματα και Παιχνίδια», που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο οποίο η Δημωφέλεια είναι εταίρος. Η Δημωφέλεια εκπροσωπήθηκε από την κ. Βασιλική Υψηλάντη και την κ. Ελένη Μεντεσίδου.

Οι υπόλοιποι εταίροι είναι ο διεθνής οργανισμός TAFISA, η αθλητική ακαδημία Gerlev (Δανία), ο οργανισμός Sport Fryslan (Ολλανδία), η πανεπιστημιακή σχολή Φυσικής Αγωγής του Πόζναν (Πολωνία), η Φλαμανδική ομοσπονδία παραδοσιακών αθλημάτων (Βέλγιο) και η Ιταλική ομοσπονδία παραδοσιακών αθλημάτων και αγώνων.

Η εν λόγω πλατφόρμα αποσκοπεί στη διαφύλαξη και προαγωγή των παραδοσιακών αθλημάτων και παιχνιδιών, ως μέρος της ευρωπαϊκής άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και στην κεφαλαιοποίηση αυτών στους τομείς της κοινωνικής ένταξης, της εκπαίδευσης, στις δράσεις “HEPA” (Health and Participation) και στην ενίσχυση της κοινής Ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσα από την ανάδειξη των διαφορετικών πολιτισμών που τη συνθέτουν. Σήμερα λοιπόν, όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να έχουν πρόσβαση στην εν λόγω πλατφόρμα και να καταχωρούν τις δικές τους πρακτικές, να ενημερώνονται για τις δράσεις στον τομέα αυτό, αλλά και να εντοπίζουν φορείς με τους οποίους μπορούν να συνεργαστούν.

Αναδρομή στην αναβίωση των παραδοσιακών παιχνιδιών και αθλημάτων στην Καβάλα

Αδράττοντας την ευκαιρία της παρουσίασης του έργου, έχει ενδιαφέρον να γίνει μια σύντομη αναδρομή στις πρωτοβουλίες της Δημωφέλεια και του δήμου Καβάλας στον τομέα των παραδοσιακών αθλημάτων και παιχνιδιών.

  • Το 2013 η Δημωφέλεια υπέβαλλε την πρόταση «Europe is our playground» προς συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία εγκρίθηκε μαζί με άλλες τρεις προτάσεις στην Ευρώπη και η μοναδική από την Ελλάδα. Δείτε περισσότερες πληροφορίες στον επίσημο ιστοχώρο εδώ.
  • Από το 2014 έως το 2015, στο πλαίσιο του εν λόγω έργου, υλοποιήθηκε πλήθος δράσεων με αντικείμενο την καταγραφή, αναβίωση, ανάδειξη και προστασία των παραδοσιακών παιχνιδιών και αθλημάτων (συνεντεύξεις με πολιτιστικούς οργανισμούς και ηλικιωμένους, εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, 5ήμερο φεστιβάλ, διεθνές επιστημονικό συνέδριο, κ.ά.). Δείτε την τελική τεχνική αναφορά εδώ.
  • Από το 2014 έως σήμερα η Δημωφέλεια έχει κληθεί να παρουσιάσει το έργο, τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του δήμου Καβάλας σε αυτόν τον τομέα, σε 9 χώρες της Ευρώπης. Δείτε σχετικό άρθρο εδώ.
  • Το 2016 το «Europe is our playground» επιλέχθηκε ως «success story» από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και παρουσιάζεται έως σήμερα ως καλή πρακτική στην πλατφόρμα αποτελεσμάτων του προγράμματος Erasmus+. Δείτε περισσότερα εδώ.
  • Το 2016 οι 6 φορείς των οποίων τα έργα αναδείχθηκαν καλές πρακτικές στην Ευρώπη, με τη Δημωφέλεια έναν από αυτούς, κλήθηκαν από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες, ώστε να καταθέσουν τις προτάσεις τους για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των παραδοσιακών αθλημάτων και παιχνιδιών.
  • Το 2016 καταρτίστηκε ευρωπαϊκή στρατηγική για τα παραδοσιακά αθλήματα και παιχνίδια, η οποία εκδόθηκε σε μορφή μελέτης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με τίτλο «Mapping of traditional sports and games (TSG) in Europe»). Βάσει αυτής της στρατηγικής η Δημωφέλεια και οι υπόλοιποι εταίροι υπέβαλλαν πρόταση χρηματοδότησης του πρώτου βήματος της στρατηγικής που αφορούσε την καταγραφή, συλλογή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης. Μπορείτε να δείτε τη μελέτη εδώ.
  • Έτσι, το 2017 στο πλαίσιο του έργου «Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για τα Παραδοσιακά Αθλήματα και Παιχνίδια» υλοποιήθηκε η πρώτη φάση της στρατηγικής και ολοκληρώθηκε με το τελικό παραδοτέο του έργου, το τεύχος «State of Play», διαθέσιμο εδώ. Στην αναφορά αυτή καταγράφεται η τρέχουσα κατάσταση στο πεδίο των παραδοσιακών αθλημάτων και παιχνιδιών στην Ευρώπη, αναφορικά με την έρευνα, τις πολιτικές και τις πρακτικές που ακολουθούνται. Παράλληλα, δημιουργήθηκε και η ηλεκτρονική πλατφόρμα tsgplatform.org, στην οποία είναι διαθέσιμα: λίστα με έγγραφα διεθνούς και ευρωπαϊκής πολιτικής, κατάλογος των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα, ορθές πρακτικές, σχετική βιβλιογραφία, κ.ά. (δείτε την πλατφόρμα εδώ).
  • Σε συνάντηση εργασίας των εταίρων προτάθηκε επίσημα, ως επόμενο βήμα της στρατηγικής, η ένταξη δράσης για την προαγωγή των παραδοσιακών αθλημάτων και παιχνιδιών στο Διεθνές Έθνικ Φεστιβάλ «Cosmopolis» (δείτε περισσότερα εδώ) του δήμου Καβάλας για το έτος 2019, στο πλαίσιο πολιτικής και δράσης του δήμου για την προστασία και ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.