«Μπήκε» το διατροφικό επίδομα της περιόδου Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2017 για Νεφροπαθείς και Μεταμοσχευμένους

Εντός των επομένων ημερών οι δικαιούχοι θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα χρήματα που δικαιούνται από τον τραπεζικό τους λογαριασμό-Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2018 οι ανανεώσεις του δικαιώματος επιδότησης

Από την ΠΑΜ-Θ/ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ανακοινώνεται ότι οι καταστάσεις πληρωμών του διατροφικού επιδόματος για Νεφροπαθείς και Μεταμοσχευμένους της περιόδου Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2017, έχουν διαβιβαστεί στον φορέα πληρωμής.

Εντός των επομένων ημερών, οι δικαιούχοι θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα χρήματα που δικαιούνται από τον τραπεζικό τους λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην Υπηρεσία μας.

Παράλληλα, όσοι εκ των δικαιούχων δεν έχουν ανανεώσει ακόμη το δικαίωμα επιδότησης, καλούνται να προσέλθουν οι ίδιοι ή ο υπεύθυνος είσπραξης αυτών άμεσα και μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2018 στην υπηρεσία για την υποβολή της αντίστοιχης Υπεύθυνης Δήλωσης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά το διατροφικό επίδομα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν καθημερινά να απευθύνονται στην αρμόδια υπηρεσία κατά τις ώρες 07:30-15:30, στο τηλέφωνο 2513 503362.