Γερμανοί μαθητές Λυκείου στη Θάσο

15 μαθητές και 3 συνοδοί επισκέπτονται το νησί στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ανταλλαγών με το Γενικό Λύκειο

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών ανταλλαγών πραγματοποιείται από τις 20 έως 27 Σεπτεμβρίου 2018 η δεύτερη φάση της εκπαιδευτικής ανταλλαγής και ολοκληρώνεται το πρόγραμμα μεταξύ του Ημερησίου Γενικού Λυκείου Θάσου και του γερμανικού σχολείου Dietrich – Bonhoeffer – Gymnasium που εδρεύει στο Μέτσιγκεν  σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των δύο σχολείων.

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών ανταλλαγών και μεταξύ των δύο σχολείων υπεγράφη Πρωτόκολλο Συνεργασίας. Η εκπαιδευτική ανταλλαγή ετέθη και υπό την αιγίδα της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης λόγω της περιφερειακής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δημοτικών φορέων στην περιοχή Βάδης – Βυρτεβέργης  και του Δήμου Θάσου.

Βασικός στόχος αυτής της ανταλλαγής είναι η διαπολιτισμική μάθηση, η ανταλλαγή απόψεων για τα εκπαιδευτικά συστήματα των δύο χωρών, η ανταλλαγή επιτυχημένων πρακτικών, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση, η άρση των στερεοτύπων μεταξύ των δύο χωρών και η προβολή του πολιτισμού μας στο εξωτερικό.

Η Σχολική μονάδα της Θάσου επισκέφτηκε το Γερμανικό Σχολείο τον Μάρτιο του 2018 και εκπροσωπήθηκε από την Διευθύντρια Αρετή Κώτση, τον συνοδό καθηγητή Δούκα Ψιακίδη και δεκαπέντε μαθητές που φιλοξενήθηκαν σε οικογένειες υποδοχής. Τον Δήμο εκπροσώπησε στην εκπαιδευτική ανταλλαγή η Αγγελική Νικήτα. Οι μαθητές του Γενικού Λυκείου της Θάσου και οι καθηγητές αναλαμβάνουν αντίστοιχα τη φιλοξενία της γερμανικής αποστολής στη Θάσο από τις 20  έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2018. Στην αποστολή θα συμμετέχουν 15 μαθητές, δύο συνοδοί καθηγητές, ο Διευθυντής του Γερμανικού Σχολείου καθώς και εκπρόσωποι από το γραφείο δημάρχων Βορείου Ελλάδος της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης.

Η συνεργασία των δύο σχολείων ουσιαστικά ανοίγει τους διαύλους επικοινωνίας για μελλοντικές δράσεις μεταξύ τους που θα μείνουν ανοιχτοί ακόμη και μετά το τέλος του προγράμματος που ολοκληρώνεται με την προσεχή  επίσκεψη του γερμανικού σχολείου στη σχολική μονάδα και στη Θάσο .