Τσανάκα προς τα ΕΛΤΑ: Να ανακαλέσετε την απόφαση για το κλείσιμο του καταστήματος στη Νέα Καρβάλη

Επιστολή της δημάρχου Καβάλας στην οποία υπενθυμίζει στη διοίκηση των Ταχυδρομείων τις υποχρεώσεις του από τις συμβάσεις που έχουν υπογράψει με το Ελληνικό δημόσιο

Την έκπληξή της και τη δυσφορία της, για την αιφνίδια απόφαση της Διοίκησης των ΕΛΤΑ. να καταργήσει και μάλιστα άμεσα, το ταχυδρομικό κατάστημα που διατηρεί χρόνια τώρα στην Νέα Καρβάλη, εξέφρασε η Δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα, σε επιστολή της, που έστειλε εσπευσμένα, την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019, ζητώντας να ακυρώσει αυτή την απόφαση. Στην επιστολή της η Δήμαρχος, αναλύει την υποχρέωση που απορρέει από τις συμβάσεις που έχουν υπογράψει τα ΕΛΤΑ. με το Ελληνικό Δημόσιο, δεδομένου ότι η κατάργηση του καταστήματος σε καμία περίπτωση δεν εξασφαλίζει συνθήκες τέτοιες, που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του άρθρου 6 του Ν. 4053/2012 για την εξυπηρέτηση των χρηστών σε μια περιοχή μάλιστα ιδιαίτερα κρίσιμη για την ελληνική οικονομία.

Η επιστολή που έστειλε η Δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα, έχει ως εξής:

«Με απόλυτο αιφνιδιασμό και μεγάλη έκπληξη…»

«Κύριοι. Υπό συνθήκες απόλυτου αιφνιδιασμού και μεγάλης εκπλήξεως, η διοίκηση του Δήμου Καβάλας, πληροφορήθηκε από τους κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Καρβάλης, την κατάργηση του καταστήματος των ΕΛΤΑ στην Νέα Καρβάλη και μάλιστα από την προσεχή Δευτέρα 8 Απριλίου 2019.

Η απόφαση αυτή της επιχείρησης σας, βρίσκει αντίθετους όχι μόνο τους κατοίκους της Νέας Καρβάλης και της ευρύτερης περιοχής, αλλά και σύσσωμη την τοπική κοινωνία, όπως επίσης, τόσο τη διοίκηση όσο και την αντιπολίτευση του Δήμου Καβάλας, οι οποίοι σήμερα, καθολικά διαμαρτυρήθηκαν εναντίον αυτής της απόφασης.

Όπως σας είναι γνωστό η επιχείρηση σας βάσει του άρθρου 21 παρ. 2 του Ν. 4053/2012, παραμένει φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας, λαμβάνοντας μάλιστα και χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (άρθρο 8 παρ.2 του ιδίου Νόμου), μέχρι 31/12/2028 έχοντας αποκλειστικά δικαιώματα όπως λ.χ. της έκδοσης γραμματοσήμων κλπ.

Επιπλέον βάσει του άρθρου 6 παρ. 2 του ίδιου Νόμου το δικαίωμα των χρηστών να λαμβάνουν τις καθολικές υπηρεσίας εξασφαλίζεται :α) Με τον καθορισμό της πυκνότητας των σημείων επαφής, πρόσβασης και περισυλλογής, με βάση τις ανάγκες των χρηστών, τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και τις κοινωνικές συνθήκες. β) Με την παροχή ταχυδρομικής υπηρεσίας πέντε (5) εργάσιμες ημέρες την εβδομάδα πλην εξαιρετικών περιστάσεων ή ιδιαίτερων γεωγραφικών συνθηκών. γ) Με την πραγματοποίηση μιας (1) περισυλλογής και μιας (1) διανομής την ημέρα στην οικία ή έδρα κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου τουλάχιστον, ή, κατά παρέκκλιση και υπό προϋποθέσεις, σε προσήκουσες εγκαταστάσεις.

Επομένως τα ΕΛΤΑ έχουν την δέσμια υποχρέωση προς το Ελληνικό Δημόσιο να παρέχουν υπηρεσίες, όπως αυτές παραπάνω αναφέρονται και σύμφωνα με την σύμβαση που έχουν υπογράψει με αυτό. Όπως μάλιστα  αναφέρεται και στην πρώτη σελίδα της ιστοσελίδας σας «Αποτέλεσμα αυτής της δέσμευσης σε συνδυασμό με την γεωγραφική μορφολογία του Ελλαδικού χώρου είναι η διατήρηση και λειτουργία του μεγαλύτερου δικτύου λιανικής στην Ελλάδα, με περισσότερα από 1.400 σημεία εξυπηρέτησης».

Επειδή η Δημοτική Κοινότητα της Νέας Καρβάλης αριθμεί άνω των 4.000 κατοίκων, βρίσκεται δε μεταξύ δύο εκ των μεγαλυτέρων βιομηχανιών της χώρας (βιομηχανία λιπασμάτων και βιομηχανία πετρελαίων) οι οποίες αποτελούν κρίσιμες βιομηχανικές μονάδες για την ελληνική οικονομία, ως εκ τούτου οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες δικαιολογούν απόλυτα την ύπαρξη καταστήματος ΕΛΤΑ.

Επειδή η κατάργηση του καταστήματος σε καμία περίπτωση δεν εξασφαλίζει συνθήκες τέτοιες που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του άρθρου 6 του  Ν. 4053/2012 για την εξυπηρέτηση των χρηστών σε μια περιοχή μάλιστα ιδιαίτερα κρίσιμη για την ελληνική οικονομία.

Επειδή επιπλέον θεωρούμε ότι μια τέτοια εξέλιξη δεν συνάδει ούτε με την ουσία ούτε με το πνεύμα του Νόμου, η δε κατάργηση του καταστήματος και άλλων καταστημάτων της χώρας, όπως έχουμε πληροφορηθεί, θεωρούμε ότι δημιουργούν συνθήκες αθέτησης των όρων, της μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των ΕΛΤΑ σύμβασης παρόχου καθολικής υπηρεσίας, γεγονός που αντίκειται στο Νόμο.

Σας καλούμε να επανεξετάσετε το θέμα στην βάση όσων προαναφέρθηκαν και να ακυρώσετε την απόφαση σας, για κατάργηση του καταστήματος της Νέας Καρβάλης».