Στην Καβάλα η ετήσια συνάντηση του ευρωπαϊκού δικτύου SPACE

Πανεπιστημιακοί καθηγητές του δικτύου ευρωπαϊκών πανεπιστημίων απ’ όλη την Ευρώπη φιλοξενούνται από το ΤΕΙ ΑΜΘ (προσεχώς «Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος»)

Το SPACE  είναι ένα δίκτυο ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, στο οποίο συμμετέχει το ΤΕΙ ΑΜΘ (σε λίγο «Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος») ως μοναδικό ελληνικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα εδώ και 20 περίπου χρόνια. Φέτος η ετήσια συνάντηση αυτού του δικτύου (Networking) υλοποιείται στην πόλη της Καβάλας με πολλούς πανεπιστημιακούς από όλη την Ευρώπη. Το δίκτυο αυτό ασχολείται αποκλειστικά με θέματα που άπτονται των αντικειμένων «Business and Language».  Την Τετάρτη, 8/5/2019, το ΤΕΙ ΑΜΘ παραχώρησε συνεδριακούς χώρους του Ιδρύματος για την εν λόγω συνάντηση, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο του Space Networking επισκέφθηκε τον Πρύτανη Δημήτρη Μπαντέκα για γνωριμία και ευχαριστίες.

Η συνάντηση του SPACE  στην Καβάλα απέκτησε διαδικτυακό βήμα με παγκόσμια προβολή της όμορφης πόλης μας: https://www.space-network.org/