Το Αστικό ΚΤΕΛ Καβάλας προσλαμβάνει προσωπικό

Ποιες οι προϋποθέσεις και μέχρι πότε κατατίθενται οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων

Το Αστικό ΚΤΕΛ Καβάλας Α.Ε. προτίθεται να προχωρήσει στην πρόσληψη προσωπικού (ελεγκτών) ηλικίας έως 25 ετών βάσει του προεδρικού διατάγματος 246/2006-άρθρα 5 και 6 και του άρθρου 50 του Ν. 4199/2013.

Επιπλέον οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γνώσεις μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση Αγγλικά, καθώς και γνώσεις χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσέρχονται στα γραφεία του ΚΤΕΛ Α.Ε. (Ύδρας 11) για περισσότερες πληροφορίες κατά τις ώρες 09:00 έως τις 14:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Κατάθεση αιτήσεων έως την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019.