Από το ένα ρεύμα η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική οδό Καβάλας-Ξάνθης

Αφορά το κομμάτι χ/θ 09+160 μέχρι χ/θ 09+530, όπου η κίνηση θα γίνεται εκ περιτροπής λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης

Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στην Εθνική Οδό Καβάλας – Ξάνθης, από την χ/θ 09+160 μέχρι την χ/θ 09+530, λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης, ανακοινώθηκαν από την Αστυνομική Διεύθυνση της Καβάλας.

Τα μέτρα θα ισχύσουν από την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου και για μια εβδομάδα (έως τις 9/10) και κατά την διάρκεια τους η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται εκ περιτροπής, στο ρεύμα που δεν πραγματοποιούνται εργασίες, με την τοποθέτηση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης και την αδιάλειπτη παρουσία δύο σημαιοφόρων, στην αρχή και στο τέλος της ζώνης εργασιών.

Οι εργασίες θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και η οδός θα παραδίδεται στην κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Με ευθύνη του αναδόχου να τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση διαχωρισμού των λωρίδων αντίθετης κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί διαγράμμιση επί του οδοστρώματος, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας και του ΤΤ Καβάλας