Τη δική της «τράπεζα» αίματος «ανοίγει» η Μητρόπολη Φιλίππων, Νεαπόλεως & Θάσου

Μέσα στον Ιανουάριο η πρώτη εκδήλωση του «Ιάσονα» καθώς και η πραγματοποίηση της πρώτης εθελοντικής αιμοδοσίας σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας

Ο«Ιάσων». Αυτή την ονομασία θα φέρει η πρωτοβουλία της τοπικής μας Εκκλησίας για σύσταση εθελοντικής ομάδας αιμοδοσίας που θα βασίζεται στην προσφορά εθελοντών και εθελοντριών «για τη διακονία των συνανθρώπων μας», όπως αναφέρεται.

Η «πρώτη» του «Ιάσονα» θα πραγματοποιηθεί μέσα στον Ιανουάριο 2020, αρχικά με μία εκδήλωση-ομιλία στην Πνευματική Εστία της Μητρόπολης και αμέσως μετά με την πρώτη εθελοντική αιμοδοσία που θα πραγματοποιηθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας.

Η σχετική ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης ΦΝΘ αναφέρει αναλυτικά τα εξής:

«Με μεγάλη χαρά, η Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων, Νεαπόλε­ως και Θάσου ανακοινώνει την σύσταση εθελοντικής Ομάδος Αιμοδοσίας της τοπικής μας Εκκλησίας με την επωνυμία «Ο ΙΑΣΩΝ». Η πρωτοβουλία αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για όλους μας, επει­δή θα βασίζεται στην προσφορά εθελοντών και εθε­λον­τριών αδελ­φών μας για την διακονία των συνανθρώπων μας.

Η πρώτη μας εκδήλωση θα πραγματοποιηθή την προσεχή Τρίτη 14 Ια­νουα­ρίου 2020 στις 7 το βράδυ στην Πνευματική Εστία της Ιεράς Μη­τροπό­λε­ως επί των οδών Κων/νου Παλαιολόγου και Μητροπολίτου Προ­κο­πί­ου.

Δύο εξαίρετοι ομιλητές, ο κ. Ξε­νο­φών Κροκίδης, Ιατρός Πα­θο­­λό­γος του Γενικού Νοσοκο­μείου Καβάλας με θέμα: «Εθελοντική Αι­μο­δο­σία, Παρελθόν, Παρόν, Μέλλον»  και η κ. Ευαγγελία Πανώρη, Δι­­ευ­θύν­τρια Αι­μο­δοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας με θέμα: «Τμή­μα Αιμοδοσίας ΓΝΚ, Δράση & Προοπτικές», θα μας ξεναγή­σουν στο σημαντικώτατο αυτό θέμα για την ζωή μας.

Η δεύτερη εκδήλωσή μας θα είναι η αιμοδοσία  των εθε­λοντών μας που θα πραγματοποιηθή την Δευτέρα 20 Ια­νουαρίου (από τις 8 το πρωΐ μέχρι το μεσημέρι) και την Τρίτη 21 Ιανουαρίου (από τις 3 μέχρι τις 5.30 το απόγευμα) στην αρ­μο­δία Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γενι­κού Νο­σοκομείου Κα­βάλας.

Ἐχουμε την πεποίθηση ότι αυτή μας η πνευματική και ουσιαστική προσπά­θεια θα αποβή προς όφελος της τοπικής μας κοινω­νίας και των συν­ανθρώπων μας».

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Φιλίππων, Νεαπόλεως & Θάσου