Και επίσημα «τέλος» στα τέσσερα νέα Τμήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Με διάταξη η οποία περιλαμβάνεται στο σχετικό Σχέδιο Νόμου του υπουργείου Παιδείας αναστέλλεται η λειτουργία των 37 νέων τμημάτων των Πανεπιστημίων της χώρας - Τι αναφέρει η αιτιολογική Έκθεση του υπουργείου

Με διάταξη η οποία περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Νόμου «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» αναστέλλεται η λειτουργία των 37 νέων τμημάτων των Πανεπιστημίων της χώρας, κάτι το οποίο αφορά και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και συνεπώς και την Καβάλα.

Στην αιτιολογική Έκθεση του υπουργείου Παιδείας αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι ουδέποτε τηρήθηκε η διαδικασία αξιολόγησης από τα αρμόδια Όργανα, μια διαδικασία η οποία θα γίνει από τη νέα Αρχή, με βάση τις απαιτούμενες μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας των Τμημάτων.
Σχετική εξαγγελία ήδη έχει γίνει από την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως.

Τα Τμήματα των Σχολών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος τα οποία αναστέλλουν τη λειτουργία τους

  • Τμήμα Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών
  • Τμήμα Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
  • Τμήμα Μουσειολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών
  • Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης

Η αιτιολογική Έκθεση του υπουργείου