Κορονοϊός: Απαγορεύεται η μετάβαση στο νησί της Θάσου μέχρι και τις 4 Μαΐου

Παράταση για μια εβδομάδα των περιοριστικών μέτρων και στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις

Στις 20 Απριλίου 2020 δημοσιεύτηκε η υπ. αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20009/20-03-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 944/20-03-2020) ή όποια τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 24407/2020 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 1302/11-04-2020) ΚΥΑ σχετικά με την απαγόρευση μετακίνησης προς τα νησιά, και κατ’ επέκταση στο νησί της Θάσου.

Οι ανωτέρω ΚΥΑ είχαν ισχύ μέχρι και τις 27-04-2020. Με την παράταση όμως, κατά μία εβδομάδα των μέτρων περιορισμού των μετακινήσεων στο σύνολο της Χώρας, όπως έχει διαβεβαιώσει το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, η απαγόρευση μετακίνησης στα νησιά έχει παραταθεί και αυτή μέχρι τις 4 Μαΐου 2020.

Συνεπώς, μέχρι και την παραπάνω ημερομηνία, στο νησί της Θάσου μπορούν να μεταβαίνουν μόνον οι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού με την επίδειξη του Ε1 που το αποδεικνύει.