Και τα παράπονά σας πλέον όχι «στον Δήμαρχο», αλλά στον… Συμπαραστάτη!

Δείτε πώς θα έρθετε σε επαφή με τον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης μέσω της online πλατφόρμας του Δήμου Καβάλας

ΟΔήμος Καβάλας αντιμετωπίζοντας τις εξελίξεις της εποχής και προσαρμόζοντας τις υπηρεσίες του στα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19, ανάρτησε στην ιστοσελίδα του εκτενή ενημερωτικά στοιχεία για τον θεσμό του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

Ο δικηγόρος Καβάλας και τ. πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας Αθανάσιος Αθανασίου ανέλαβε και επίσημα τα καθήκοντά του ως «Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης» του Δήμου Καβάλας τον περασμένο Φεβρουάριο. Το γραφείο του βρίσκεται στο κτίριο του πρώην Λαογραφικού Μουσείου Καβάλας [Φιλίππου 4] και ο ίδιος απαντά στο τηλέφωνο 2513500310.

Ωστόσο, από σήμερα οι δημότες της Καβάλας θα έχουν τη δυνατότητα και ηλεκτρονικής υποβολής των σχετικών αναφορών τους στον «Συμπαραστάτη» μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας.

Επικοινωνήστε με τον Συμπαραστάτη πατώντας εδώ

Ο χαιρετισμός Αθανασίου στη νέα διαδικτυακή πλατφόρμα του Συμπαραστάτη

«Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο ενός νέου θεσμού
Παρά το ότι από το 2010 προβλέπεται η λειτουργία του θεσμού του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, στην πόλη μας υλοποιήθηκε ο θεσμός αυτός για πρώτη φορά στα τέλη Οκτωβρίου 2019, κατά τον χρόνο δηλαδή εξόδου της χώρας μας από την «μνημονιακή εποχή» και λίγο πριν από την είσοδο της παγκόσμιας κοινότητας στην υγειονομική κρίση της πανδημίας του COVID-19.

Μέσα από αυτές τις αρνητικές συνθήκες καλούμαι να υπηρετήσω το πρώτον στην πόλη μας, την Καβάλα, το θεσμό του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

Μέχρι την δημιουργία του παραπάνω θεσμού, οι φορείς (Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι, μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, Πρόεδροι και μέλη Διοικητικών Συμβουλίων Νομικών Προσώπων του Δήμου αλλά και διοικητικοί παράγοντες) που δέχονταν για κάποιο θέμα τα παράπονα ή ακόμα και τις καταγγελίες των Δημοτών, ήταν πιθανόν αυτοί οι ίδιοι που χειρίζονταν το επίμαχο θέμα και κατά συνέπεια συνήθως αυτός που είχε πιθανόν δημιουργήσει το θέμα του παραπόνου ή της καταγγελίας ήταν αυτός ο ίδιος ο οποίος καλούνταν να δώσει απάντηση στις αιτιάσεις του παραπονούμενου – καταγγέλοντα δημότη .

Είναι εύκολα αντιληπτό ότι ισορροπίες μέσα από τέτοιες συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολο να διατηρηθούν. Για τον λόγο αυτό ο νομοθέτης με το άρθρο 77 του Ν.3852/2010 προχώρησε στην σύσταση του θεσμού του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, ο οποίος είναι πολύ συγγενής με τον θεσμό του Συνηγόρου του Πολίτη.

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δεν έχει καμιά εξάρτηση ούτε από τον Δήμο ούτε από τους Δημότες. Λειτουργεί ανεξάρτητα από όλους. Δεν είναι υπάλληλος του Δήμου ούτε και Δικηγόρος των Δημοτών. Ουσιαστικά ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης είναι ένας διαμεσολαβητής που παρεμβάλλεται μεταξύ των Δημοτών και του Δήμου υπό καθεστώς πλήρους ανεξαρτησίας και αμεροληψίας, αναλαμβάνοντας, μετά από έγγραφη και επώνυμη αναφορά, να διευθετήσει θέματα που δημιουργούνται σε περιπτώσεις κακής διοίκησης στις υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου Καβάλας.

Η λειτουργία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης δεν καταργεί θεσμοθετημένες δικαστικές διαδικασίες ούτε υποκαθιστά τους δικηγόρους στο έργο τους.

Οι Δημότες και οι Επιχειρήσεις διατηρούν όλα τα σχετικά δικαιώματά τους για προσφυγή στην δικαιοσύνη. Απλά ο Συμπαραστάτης του Δημότης και της Επιχείρησης, μετά από σχετική έγγραφη αναφορά, διαμεσολαβεί μεταξύ του Δήμου και του Δημότη, για την διευθέτηση ενός θέματος με ταχύτητα, διαφάνεια και χωρίς δαπάνη.

Μετά από τα λίγα παραπάνω εισαγωγικά λόγια για τον θεσμό, κλείνω, υπογραμμίζοντας ότι εναπόκειται σε όλους μας, παρά την δύσκολη συγκυρία, να στηρίξουμε, να αναδείξουμε και να καθιερώσουμε και στην πόλη μας την εφαρμογή του θεσμού του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

Αθανάσιος Γ. Αθανασίου
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης