Καβάλα: Απαγόρευση κολύμβησης σε τμήμα της Χερσονήσου της Παναγίας [χάρτης]

Στο σημείο εκτελούνται εργασίες στο πλαίσιο της αποκατάστασης του φάρου στον ύφαλο της Ραψάνης

Την απαγόρευση της κυκλοφορίας πλοίων, πλοιαρίων, σκαφών, λέμβων, θαλασσίων μέσων αναψυχής, καθώς και κάθε άλλη αλιευτική-ψυχαγωγική δραστηριότητα (επαγγελματική-ερασιτεχνική) για λόγους ασφάλειας ναυσιπλοΐας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών της Φ/ΓΙΔΑΣ «ΓΙΑΝΝΗΣ IV» Ν.Χ.05, του Φ/Γ-ΛΑΝΤΖΑΣ «ΔΕΛΦΙΝΙ» Ν.Π.2198 και του Π/Γ «ΚΟΜΝΗΝΟΣ» Ν.Π.102 (διαβάστε εδώ για τις εργασίες) στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάστασης φωτοσημαντήρα στον ύφαλο της Ραψάνης Καβάλας», με ημερομηνία έναρξης την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020 και με χρονοδιάγραμμα περαίωσης του έργου ως την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020 (διαβάστε εδώ για το έργο), στη χερσαία και θαλάσσια περιοχή η οποία ορίζεται από τα παρακάτω γεωγραφικά στίγματα έξωθεν του προσήνεμου μώλου του κεντρικού λιμένα της Καβάλας «Απόστολος Παύλος» στη Χερσόνησο «Παναγία» Καβάλας.

1. φ= 40°55’52.00″Β –  24°24’48.00″Α

2. φ= 40°55’49.71″Β –  24°24’47.06″Α

3. φ= 40°55’47.00″Β –  24°24’44.00″Α

4. φ= 40°55’47.00″Β –  24°24’39.00″Α

5. φ= 40°55’51.03″Β –  24°24’35.86″Α

 

Ως εκ τούτου αποφασίζεται η απαγόρευση για την ασφάλεια των πεζών και λουομένων, προσέγγισης και λήψης θαλάσσιου λουτρού στην προαναφερθείσα χερσαία και θαλάσσια περιοχή της παρ. 1.

Οι παραβάτες της παρούσης ανεξαρτήτως από τις συντρέχουσες αστικές και ποινικές ευθύνες υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ 187/1973 (ΦΕΚ 261Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.