Η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης ζητάει την άμεση απελευθέρωση του Οσμάν Καβαλά

Η ξεκάθαρη θέση από το αρμόδιο όργανο για την επίβλεψη της ορθής εκτέλεσης των αποφάσεων του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στήνει «στον τοίχο» την Τουρκία για την εν λόγω υπόθεση

Με απόφασή της την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020 η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, αρμόδιο όργανο για την επίβλεψη της ορθής εκτέλεσης των αποφάσεων του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ζητάει από την Τουρκία να προχωρήσει στην άμεση απελευθέρωση του υπερασπιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων Οσμάν Καβαλά.

Δεδομένης της επείγουσας κατάστασης, η Επιτροπή Υπουργών θα συνεχίσει την εξέταση της υπόθεσης στην επόμενη τακτική συνεδρίασή της για την εποπτεία της εφαρμογής των αποφάσεων της ΕΣΔΑ από τις 29 Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου 2020.

Επιπλέον, όπως υπογραμμίζεται, οι τουρκικές αρχές έχουν προθεσμία έως τις 11 Νοεμβρίου 2020 για να υποβάλουν σχέδιο δράσης, που θα καθορίζει τα γενικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την πρόληψη παρόμοιων παραβιάσεων της σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο μέλλον.

Ωστόσο, μέσα από τη διεξοδική έκθεση των γεγονότων, η οποία περιλαμβάνεται στη σχετική απόφαση της Επιτροπής Υπουργών του ΣτΕ, προκύπτει ανάλογα η «Οδύσσεια» του Οσμάν Καβαλά, ο οποίος:

  • Συνελήφθη στην Κωνσταντινούπολη στις 18 Οκτωβρίου 2017 με την υποψία ότι επιχείρησε να ανατρέψει την κυβέρνηση και τη συνταγματική τάξη στην Τουρκία μέσω βίας
  • Τον Δεκέμβριο του 2019 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ECHR) έκρινε ότι η κράτησή του πραγματοποιήθηκε ελλείψει επαρκών αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και παραβιάστηκε το δικαίωμά του στην ελευθερία και την ασφάλεια βάσει της σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα
  • Το Δικαστήριο διαπίστωσε επίσης ότι η σύλληψη και η προδικαστική κράτησή του επιδίωκαν έναν πρωταρχικό σκοπό, δηλαδή να τον φιμώσουν και να αποτρέψουν ανάλογη δράση άλλων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία. Επιπλέον, το χρονικό διάστημα που χρειάστηκε το Συνταγματικό Δικαστήριο της Τουρκίας για τον έλεγχο της καταγγελίας του κ. Καβαλά δεν ήταν αρκετά «γρήγορο»
  • Στις 18 Φεβρουαρίου 2020, το 30ό Κακουργιοδικείο της Κωνσταντινούπολης αθώωσε τον κ. Καβαλά και διέταξε την απελευθέρωσή του. Την ίδια ημέρα τέθηκε υπό κράτηση βάσει χωριστών κατηγοριών, για τις οποίες το εγχώριο δικαστήριο διέταξε την απελευθέρωσή του στις 20 Μαρτίου
  • Τέθηκε σε προδικαστική κράτηση βάσει τρίτου συνόλου κατηγοριών στις 9 Μαρτίου, αλλά υπέβαλε αίτηση στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Τουρκίας στις 4 Μαΐου 2020, καταγγέλλοντας ότι δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να δικαιολογούν τη συνεχιζόμενη κράτησή του και ότι οι αρχές δεν κατάφεραν να εφαρμόσουν την απόφαση της ΕΣΔΑ του Δεκεμβρίου 2019

Η απόφαση της ΕΣΔΑ έγινε οριστική στις 11 Μαΐου 2020, όταν το ευρωπαϊκό δικαστήριο απέρριψε αίτημα των τουρκικών αρχών να παραπεμφθεί η υπόθεση στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου.