Παράταση σε προνοιακά και αναπηρικά επιδόματα λόγω αναστολής των ΚΕΠΑ

Οι αιτούντες θα ενημερωθούν για τη νέα ημερομηνία και ώρα εξέτασης μετά την επαναλειτουργία των Υγειονομικών Επιτροπών

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση, θα δοθεί παράταση στην καταβολή συνταξιοδοτικών παροχών και προνοιακών επιδομάτων για όσα αιτήματα παράτασης επηρεάζονται από την αναβολή των συνεδριάσεων.

Ειδικότερα, με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού Covid-19, ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες των εξεταζομένων, στους ιατρούς και στους υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ, αναβάλλονται στο σύνολό τους οι συνεδριάσεις των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕΠΑ, οι οποίες διενεργούνται στις δομές του e-ΕΚΦΑ, καθώς και κατ’ οίκον, από την 18η Νοεμβρίου 2020 μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2020.

Τα ραντεβού τα οποία αναβάλλονται θα προγραμματιστούν κατά προτεραιότητα και οι αιτούντες θα ενημερωθούν για τη νέα ημερομηνία και ώρα εξέτασης μετά την επαναλειτουργία των Υγειονομικών Επιτροπών.