Θάσος: «Κλείνει» ο δρόμος Θάσος-Λιμενάρια λόγω κατασκευής οχετού

Διακοπή κυκλοφορίας στη θέση «Κλίσμα» - Διαβάστε μέχρι πότε θα ισχύουν οι προσωρινές ρυθμίσεις

Πεεριοριστικά μέτρα κυκλοφορίας στο Εθνικό οδικό δίκτυο του νησιού της Θάσου λόγω εργασιών κατασκευής οχετού αποφάασισε ο Αστυνομικός Διευθυντής Καβάλας δεδομένων των έργων κατασκευής οχετού που θα πραγματοποιηθούν στον δρόμο Θάσου-Λιμεναρίων, στη θέση «Κλίσμα».

Τα έργα θα ξεκινήσουν άμεσα και αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι και το τέλος Μαρτίου 2021. Αναλυτικά, η απόφαση της Αστυνομίας προβλέπει:

1. Τη λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Χ/Θ 26,500 της Ε.Ο. Θάσου-Λιμεναρίων, πλησίον Σκάλας Καλλιράχης – Θάσου (θέση «Κλίσμα»), από έκδοση της παρούσας έως και 30-03-2021, λόγω εργασιών κατασκευής κιβωτοειδούς οχετού.
-Κατά το χρονικό διάστημα θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο και η κίνηση θα πραγματοποιείται μέσω της ανώνυμης δημοτικής οδού Σκάλας Καλλιράχης και ενός κάθετου οδικού τμήματος, που συνδέει την Ε.Ο. με την ανωτέρω δημοτική οδό, με ευθύνη του αναδόχου του έργου, σύμφωνα με την υπάρχουσα σήμανση και την κατατεθείσα τεχνική έκθεση.
-Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ η σήμανση θα παραμένει και κατά τη διάρκεια της νύχτας.
2. Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση των εργασιών να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους χρήστες της οδού, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και κατά τη διάρκεια της νύκτας, ενώ η σήμανση θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003/9-7-2003 Απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Φ.Ε.Κ. 946-Β΄).
3. Το πιο πάνω μέτρο είναι προσωρινό και παύει να ισχύει μετά το πέρας των εργασιών.
4. Οι παραβάτες της παρούσας, τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από το Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.