Η Καβάλα ετοιμάζεται για την αντιπυρική περίοδο 2021

Συνεδριάζει το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας για να συζητηθούν θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό και τις δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών

Τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 09:30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, με θέμα: «Σχεδιασμός και Δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την Αντιμετώπιση Κινδύνων εξ αιτίας των δασικών πυρκαγιών, κατά την αντιπυρική περίοδο 2021».

Στο πλαίσιο της παραπάνω σύγκλησης του Οργάνου, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, θα συζητηθούν θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό και τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας των εμπλεκόμενων με το θέμα φορέων, ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου 2021.