Τρεις οδικοί κόμβοι στην Παναγία και την Ποταμιά Θάσου

Στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Κώστα Αντωνιάδη, υπογράφηκε η σύμβαση του έργου, ύψους 700.000 ευρώ, που θα συμβάλλει στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση των Δημοτικών Ενοτήτων

Υπογράφηκε την Πέμπτη στις 6 Μαΐου 2021 μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Κώστα Αντωνιάδη και του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρίας με την επωνυμία «Νικόλαος Τσήκος και ΣΙΑ ΕΕ» η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Οδικοί Κόμβοι στις Δημοτικές Ενότητες Παναγίας και Ποταμιάς της νήσου Θάσου», προϋπολογισμού 700.000 ευρώ.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Κώστας Αντωνιάδης δήλωσε τα εξής: Σε ένα χρόνο από σήμερα οι κάτοικοι της Θάσου θα μπορούν να απολαμβάνουν τις ωφέλειες 3 οδικών κόμβων οι οποίοι θα συμβάλουν στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση των Δημοτικών Ενοτήτων Παναγίας και Ποταμιάς και στη δραστική βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, τόσο των οδηγών όσο και των πεζών. Συγκεκριμένα θα κατασκευαστούν 3 ισόπεδοι κυκλικοί κόμβοι στις Δημοτικές Ενότητες Παναγία και Ποταμιά στο νησί τη Θάσου όπου υπήρχαν σημαντικότατες εμπλοκές στις κινήσεις των οχημάτων και των πεζών, καθώς και πεζοδρόμιο μεταξύ των δύο κόμβων στην Δημοτική Κοινότητα Ποταμιάς. Θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ Χρήστο Μέτιο για την καθοριστική του βοήθεια στην χρηματοδότηση του εν λόγω  έργου, διότι πρωταρχικός μας στόχος είναι η οδική ασφάλεια των οδηγών και των πεζών.