Δήμος Θάσου: Πεζοδρόμια στη Σκάλα Παναγίας από το «Πράσινο Ταμείο»

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί με 170 χιλιάδες ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό που θα απαιτηθεί θα καλυφθεί από το ταμείο του Δήμου

Με την υπ. αριθμ. 212.2.1/2021 (ΑΔΑ: Ρ7ΩΨ46Ψ844-ΓΒ2) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείο εντάχθηκε το έργο του Δήμου Θάσου «Κατασκευή πεζοδρομίων στη Σκάλα Πανάγιας Κοινότητας Παναγίας», με ποσό ένταξης 171.742,40€ στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου του Πράσινου Ταμείου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 361.000,00€ και το υπόλοιπο ποσό χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό του Δήμου Θάσου.

Το έργο αφορά την κατασκευή πεζοδρομίων α) στην κεντρική οδό της Σκάλας Παναγίας, συνολικού μήκους περίπου 550,00m, β) στην περιμετρική οδό της Σκάλας Παναγίας που οδηγεί στη Σκάλα Ποταμιάς, συνολικού μήκους περίπου 750,00m και γ) την τοποθέτηση καινούργιου φωτισμού (35 νέων ιστών και φωτιστικών τεχνολογίας LED).

Σχετικά ο Δήμαρχος Θάσου Λευτέρης Κυριακίδης δήλωσε:

«Ακόμη μία πρόταση μας χρηματοδοτείται. Ακόμη μια υπόσχεση μας αρχίζει να πραγματοποιείται. Αυτή τη φορά το ΔΣ του Πράσινου Ταμείου αποφάσισε τη χρηματοδότηση της κατασκευής πεζοδρομίων στη Σκάλα Παναγίας της Κοινότητας Παναγίας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους υπαλλήλους του Δήμου Θάσου και ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, που παρόλη την υποστελέχωσή της και την παράλληλη διεκπεραίωση αρκετών έργων, συνεχίζει να σχεδιάζει και να εργάζεται με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες, εκμεταλλευόμενη κάθε ευκαιρία για χρηματοδότηση προς όφελος του τόπου μας».